Real Estate TUV SUD Thailand อสังหาริมทรัพย์ ทูฟ ซูด ไทย

เหตุผลที่ควรตรวจสอบสถานะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ก่อนลงทุน

ยกระดับความสามารถในการคาดการณ์และความน่าเชื่อถือของการลงทุนด้านการเงินของคุณ ด้วยบริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา

ยกระดับความสามารถในการคาดการณ์และความน่าเชื่อถือของการลงทุนด้านการเงินของคุณ ด้วยบริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา

ข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่ไม่สามารถระบุได้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ทั้งนักลงทุน สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินล้วนมีความกังวล นอกจากนี้ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้น และแง่มุมต่าง ๆ ด้านความยั่งยืน ยังอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุน

หากไม่สามารถทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอสังหาริมทรัพย์โดยละเอียดให้กับการลงทุนของคุณ อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ด้านการเงิน จึงจำเป็นอย่างที่ไม่ควรมองข้ามกระบวนการที่สำคัญนี้

TÜV SÜD สามารถช่วยคุณได้ในด้านนี้ เรามีบริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ ทั้งในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในการปรับระบบและโครงสร้างองค์กร ในการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ (MBO) ในด้านการล้มละลาย แม้กระทั่งในธุรกรรมด้านการขายและเช่ากลับ (sale and lease back)

อะไรคือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ คือกระบวนการในการประเมินสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ของบริษัทเป้าหมาย ก่อนที่จะมีการเข้าซื้อหรือทำการตัดสินใจลงทุน เช่น ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขาย

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะนี้เป็นกระบวนการมาตรฐาน และเป็นข้อควรระวังที่พึงปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่จะทำธุรกรรมหรือเซ็นสัญญา

ด้วยการทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คุณจะมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อการตัดสินใจด้านการเงินสำหรับอนาคตของธุรกิจของคุณ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะไม่เป็นที่สังเกต

บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

 • มั่นใจได้ในการลงทุนที่มั่นคง – ด้วยการประเมินที่เป็นจริงในการเทียบความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ เพื่อให้คาดการณ์ด้านการเงินได้อย่างเต็มที่ เพื่อการลงทุน วางแผน และการใช้งาน 
 • ได้ความแน่นอนทางกฎหมายและในการวางแผน – TÜV SÜD มีความรู้เชิงลึกในข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีความสามารถในการพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความต้องรับผิดชอบ และจากค่าใช้จ่ายสูงในงานปรับปรุง 
 • ได้ประโยชน์จากบริการที่รวมเป็นหนึ่ง – ด้วยการประเมินแบบองค์รวม โดยบูรณาการทั้งด้านเทคนิค โครงสร้าง และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจของคุณ
 • เสริมความแข็งแกร่งให้แก่คุณในการเจรจา  – ด้วยข้อมูลที่มีจุดประสงค์ชัดเจน ลึกซึ้ง และเป็นข้อมูลสมบูรณ์ที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง
 • ได้ประโยชน์จากการสนับสนุนในระดับโลกและระดับภูมิภาค – ด้วยความรู้ระดับสูงที่ TÜV SÜD มีในตลาดใหญ่ ๆ และมีการรองรับโดยมืออาชีพที่คุณสามารถติดต่อได้ในพื้นที่

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะจะช่วยลดระดับของความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการลงทุน การวางแผน และในการใช้งานอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ด้านอุตสาหกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะนั้นไม่เพียงแต่ให้คุณมีความชัดเจนทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองด้านการรับผิดชอบ แต่ยังมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจของคุณ

TÜV SÜD สามารถให้การสนับสนุนด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อ
 • การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 • การปรับระบบและโครงสร้างองค์กร 
 • การเข้าซื้อหุ้นของกิจการ (MBO)
 • การล้มละลาย
 • ธุรกรรมด้านการขายและเช่ากลับ (sale and lease back)

ชื่อเสียงในระดับโลกของเรา ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง จะให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับรายงานที่วางใจได้และมีข้อมูลเชิงลึก ที่คุณจะสามารถนำไปใช้ตัดสินใจให้กับธุรกิจของคุณได้

แพ็คเกจของเราด้านบริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

เราให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในสี่ด้านที่บูรณาการเข้าด้วยกัน คือ ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความยั่งยืน และด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงพาณิชย์ แนวทางแบบองค์รวมที่เราใช้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีผลชัดเจนต่อการดำเนินการ และต่อมูลค่าด้านการเงินของสินทรัพย์ของคุณ

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านเทคนิค (TDD)

ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านเทคนิคสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร วัสดุ และระบบทางเทคนิค เพื่อระบุความเสี่ยงทางโครงสร้าง ทางเทคนิค สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านการเงินและโอกาส ในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิคสำหรับสินทรัพย์ด้านอุตสาหกรรม (โรงงานและอุปกรณ์) เราจะระบุมูลค่า และอายุการใช้งานในอนาคต ของสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ทางเทคนิค และตรวจสอบประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานและในกระบวนการผลิต

เราใช้ขั้นตอนแบบองค์รวม เพื่อดูความน่าเชื่อถือของสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และระบุถึงความจำเป็น ทั้งในด้านการลงทุนในอนาคต และในด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้จะให้มุมมองเชิงเทคนิค เพื่อประเมินให้ทราบว่า เป้าหมายของธุรกรรมทางธุรกิจและการเงินนั้น เป็นจริงได้หรือไม่

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิ่งแวดล้อม (EDD)

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ท้องที่และในระดับสากล เราทำการวิเคราะห์แบบบูรณาการในหลายด้าน ทั้งในด้านสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในดินหรือวัสดุอาคาร มลภาวะในอาคาร การบริหารจัดการของเสีย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เราลงลึกไปถึงด้านต่าง ๆ ที่ความอ่อนไหวต่อระบบนิเวศน์ และประเมินความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความยั่งยืน (SDD)

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD จะดูทั้งสถานะปัจจุบันและโอกาสด้านความเสี่ยงของสินทรัพย์ของคุณ เพื่อประเมินมูลค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาว การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความยั่งยืนเป็นการประเมินในช่วงเริ่มต้น โดยให้เป็นไปตามแนวทางของระบบการให้คะแนนที่ใช้ทั่วไป (BREEAM, LEED) เราสืบดูถึงความเป็นไปได้ของคะแนนที่อาคารจะได้รับด้านของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความยั่งยืน เราให้คำแนะนำด้านระบบที่เหมาะสมที่สุด และเสนอแนะวิธีการที่จะทำให้ได้คะแนนดีขึ้น

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงพาณิชย์ (CDD)

บริการของเราครอบคลุมในด้านการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ และการประเมินทำเลและปัจจัยด้านตลาด รวมไปถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อตกลงในสัญญาเช่าแบบทั่วไปและแบบพิเศษ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงพาณิชย์จะช่วยให้สามารถเห็นสภาพการแข่งขันในมุมกว้าง ได้การประเมินมูลค่าที่ถูกต้อง ระบุโอกาสในการเติบโต รู้ถึงความเสี่ยงและการลงทุนที่เป็นไปได้

ทำไมจึงควรเลือกบริการของเราในด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะให้แก่บริษัทของคุณ

ด้วยความเป็นผู้ให้บริการบุคคลภายนอก TÜV SÜD มีชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความชำนาญในหลายสาขาความรู้ ทั้งในด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และทางเทคนิค รวมไปถึงมีความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและมาตรฐานในระดับประเทศและในระดับสากล

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รายงานที่จะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน และด้วยประสบการร์อันยาวนานของเราในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า เรามีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การวัด เครื่องมือต่าง ๆ และเทคนิคที่ทันสมัยที่สุด

เพิ่มเติม

Technical Due Diligence
ไวท์ เปเปอร์

ตัดลดความเสี่ยงแบบไม่ใช้ทางลัด

เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบทานเชิงเทคนิคและความท้าทายในเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

energy efficiency
ไวท์ เปเปอร์

สู่ชัยชนะในการแข่งขันประหยัดพลังงาน

ค้นพบแนวโน้มตลาด ความท้าทาย โอกาส และโซลูชั่นสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ