เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

แบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)

นำความสำเร็จสู่โครงการก่อสร้างในอนาคตของคุณ

แบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM: Building Information Modeling) นั้นใช้ในการอธิบายกระบวนการของการวางแผนและการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ด้วยการสร้างและการใช้ภาพดิจิทัลหลายมิติ ให้เห็นรูปทรงและลักษณะการใช้งานของโครงการ

เครือข่ายทั่วโลกของ TÜV SÜD ได้เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM ในหลากหลายสาขา ที่ทำงานร่วมกันกับคนในวงการหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสหราชอาณาจักร เยอรมนี ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก พลวัตนี้ช่วยให้สร้างความมั่นใจได้ว่า ลูกค้าของเราจะได้ประโยชน์ จากความเชี่ยวชาญระดับโลกของเรา ไม่ว่าลูกค้าของเราจะอยู่ที่ใดก็ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) 

แบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) เป็นการสร้างต้นแบบทางดิจิทัลของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีรายละเอียดและหลายมิติ โดยที่ยังไม่ได้ก่อสร้างขึ้นจริง การทำเช่นนี้จะช่วยให้เห็นภาพของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และช่วยในการปรับแต่งกระบวนการออกแบบต่าง ๆ

สำหรับ TÜV SÜD แล้วนั้น BIM มีความหมายทั้ง แบบจำลองข้อมูลอาคาร และ การบริหารข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling and Building Information Management) การที่มีต้นแบบทางดิจิทัลนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยอำนวยให้การออกแบบสะดวกขึ้น แต่ยังช่วยในการจำลอง เพิ่มประสิทธิภาพ และให้เห็นอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเสมือนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

TÜV SÜD ใช้ BIM ตั้งแต่ 3D ถึง 7D ทำการพัฒนาแบบจำลอง BIM ให้เป็น “ความจริงจากแหล่งเดียว” ไปตลอดช่วงอายุ เพื่อให้สามารถวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคารและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

How BIM - building information modeling, can benefit your business

BIM reflects a smartly built environment. A smart building is not only equipped with smart technology, but is planned, designed, constructed, and managed in a transparent and efficient way, resulting in an increased economic value for stakeholders.

BIM is an essential pillar for reaching future goals of smart design and sustainability, raising living standards, higher labor productivity and prime energy efficiency on a truly global stage. BIM construction management can also further prove advantageous for your business through:

 • Saving you time and money – by tracing integrated 4D (time) and 5D (cost) information, the BIM model is a real-time, reliable and transparent project management tool.
 • Increasing efficiency and productivity – by integrating and connecting all specialty trades in one model, ensuring the compatibility of designers and reducing design faults and construction deficiencies.
 • Raising sustainability and operating standards – by simulating energy consumption or assuming dynamic in-house flows before physical establishments are in place, thus allowing for operation phase-oriented building design.

What BIM construction management services does TÜV SÜD offer?

As part of our effort to aid AEC firms with this multi-disciplined expertise, TÜV SÜD has established a number of digital centers of excellence that provide a wide range of specific BIM advisory services, including engineering, optimisation, industrial services, infrastructure support, education.

In addition to our extensive BIM experience, TÜV SÜD can also provide supply chain management services for major construction and infrastructure projects, including procurement management, quality assurance and quality control services, and construction monitoring. With offices in more than 850 locations worldwide, we can offer global supply chain management support virtually anywhere around the globe, assuring clients a seamless, cost-effective and trouble-free experience.

To comply with the multi-knowledge necessity of BIM, TÜV SÜD has set up a center of competence and organised teams to provide comprehensive BIM solutions throughout the lifecycle of a building. TÜV SÜD provides interdisciplinary solutions to guarantee that BIM is applied with a long-term view and the intent of maximising return on investments for building owners and asset holders.

Our BIM construction management services include:  

 • BIM strategy and implementation advisory
  Before investing in BIM, we must establish the overall goal, feasibility and applicability of BIM for your business. We create a BIM strategy focused on a fast return-on-invest based on clear use cases. With the correct technical and organisational BIM implementation by TÜV SÜD engineers and technology experts, your BIM project will be ready to go.
 • BIM design
  Our experienced design teams can execute BIM design across all internal processes. Streamlining internal processes reduces overall project time, while collaborative work and clash detection reduce design and construction defects. Our teams also use technical simulations to optimise layouts and processes such as fire and emergency simulation or dynamic flow simulations.
 • BIM management and BIM audits
  BIM is more than just software – it is an alternate approach that requires a change in process and involves high-level management functions. Our BIM Manager takes over management mandates and steers the BIM processes under the terms of your business, ensuring that standards and roadmaps are followed, and personnel is trained.

  The goal is to integrate best-practice BIM know-how for successful BIM implementation. As external auditors, our experts may also assess your status-quo regarding strategy, implementation (cost, quality) and internal BIM processes.
 • BIM training
  Equipping designers with the right tools to be at the forefront of BIM evolution is essential. Our training program covers basic BIM fundamentals, uses case studies to teach real-life advantages and challenges, provides insight into legal and contractual guidelines and instructs the application of design tools.
 • BIM to CAFM
  The operation phase of a building is the longest period of its lifecycle. We explicitly highlight the necessity of accounting for this phase from the early stages onwards. Our experts advise on interface establishment from BIM to CAFM systems and develop an ‘operating concept of the future’ tailored to each business’ needs that integrates modern technology into the processes of BIM via sensors, data analytic systems, and platform applications.

Why choose our BIM sOLUTIONS for your business?

At TÜV SÜD, we understand that each client has different requirements hence our solutions are customised to each project from the onset. From planning and design to implementation and operation, our experts provide assistance throughout the digital lifecycle of your building. We are uniquely capable of offering auditing, testing, certification, and advisory solutions for all your evolving real estate and infrastructure needs.

With our experts’ 360° view, we understand the requirements of a building from ‘Stage 0’ onwards and can deliver strategic roadmaps, design services and training, while ensuring the security, reliability, and interoperability of your project to prepare you for the journey ahead.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ