Property Valuation and Advisory TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ทางลัดลดความเสี่ยงเพื่อนักลงทุน

มั่นใจได้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

มั่นใจได้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

คุณจำเป็นจะต้องทราบถึงคุณค่าของทรัพย์สินของคุณในแต่ละช่วงอายุ เพื่อที่จะได้ทราบว่ามูลค่านั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินจำเป็นจะต้องทำด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

การมีภาพรวมที่กระชับและถูกต้องของคุณค่าและคุณภาพของการลงทุนของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจลงทุน และการบริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย TÜV SÜD สามารถช่วยคุณได้

ทำไมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจึงมีความสำคัญสำหรับบริษัทของคุณ

โลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินและความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพื้นที่ การที่คุณค่านั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่ทราบที่มา อาจทำให้เจ้าของและนักลงทุนสูญเสียรายได้ อีกทั้งความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทการเงินและบริษัทประกัน อาจก่อให้เกิดความลำเอียงในการประเมินมูลค่า

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทรัพย์สินของคุณควรจะได้รับการประเมินมูลค่าจากบริษัทที่คุณวางใจได้ ที่ TÜV SÜD เรามีบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบุคคลภายนอกเพื่อการซื้อ ขาย จำนอง การลงบัญชี และในทางภาษี ของอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติสำหรับอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม เรายังให้การประเมินอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคารและในสถานที่ผลิต โดยอิงกับความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและความรู้ทางเทคนิคอันเป็นเลิศของเรา

TÜV SÜD มีบริการอะไรบ้างในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ด้วยความที่ TÜV SÜD เป็นผู้ให้บริการที่เป็นกลางและได้รับการรับรอง เราสามารถให้การประเมินคุณภาพในระยะยาวของการลงทุนและคุณค่าสินทรัพย์ได้อย่างยุติธรรมและแม่นยำ เราให้บริการประเมินทั้งแบบเรื่องเดี่ยว หรือแบบแพคเกจ และมีรายงานการประเมินที่ทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนเมื่อทำการซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือเมื่อต้องประเมินมูลค่าการจำนองและการประกันภัย และเพื่อได้ความถูกต้องในการทำงบการเงิน บริการของเรานั้นรวมไปถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการลงทุน ประเมินโรงงานและอุปกรณ์ และประเมินเงินกู้ในการจำนอง

การประเมินทรัพย์สินอย่างเชี่ยวชาญ มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

  • ลดความเสี่ยงและมีความแน่นอน – ด้วยการรายงานที่แม่นยำและวางใจได้ พร้อมให้คำปรึกษาที่ดี ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติและความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของเรา 
  • มั่นใจได้ในความเที่ยงธรรม – ด้วยการประเมินและการวิเคราะห์ของ TÜV SÜD ซึ่งเป็นอิสระจากสถาบันการเงินและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 
  • ได้รับแพคเกจบริการที่ทำขึ้นเพื่อคุณ  – โดยดูความเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สินของคุณและภาคตลาดของทรัพย์สินนั้น และพิจารณาแนวโน้มในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค 
  • ได้ความโปร่งใส – ด้วยผลงานที่ครอบคลุมและมีความเป็นธรรม ด้วยการประเมินโดยเครือข่ายของผู้ประเมินที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอันเข้มข้นของ ISO 17024 

บริการประเมินทรัพย์สินของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเราให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม ช่วยให้คุณได้การประเมินการลงทุนที่ดีเลิศ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

TÜV SÜD ให้การประเมินมูลค่าในตลาด อัตราเสี่ยงในตลาดเฉพาะด้านของทรัพย์สินนั้น และให้การประเมินมูลค่าการจำนองของอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานมูลค่าสากลและข้อกำหนดทางกฎหมาย คือ  มาตรฐานตาม Red Book International Valuation Standards และ European Valuation Standards (TeGoVa) เรายังสามารถทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าที่สามารถประกันภัยได้

ประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน

บริการประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเราจะดูที่ประเด็นต่าง ๆ เช่น การเพิ่มมูลค่า การลดความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความทดแทนกันได้ (fungibility) เราวิเคราะห์การลงทุนของคุณ โดยใช้รูปแบบคลัสเตอร์ แบ่งตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ขนาด กลุ่มของประเภททรัพย์สิน การวิเคราะห์การเทียบผลตอบแทน (comparable yield analysis)

การประเมินมูลค่าโรงงานและอุปกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ได้มีความมุ่งมั่นในการทดสอบและประเมินมูลค่าของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคมาตั้งแต่ปี 1866  (พ.ศ. 2409) เราให้การประเมินมูลค่าของอุปกรณ์ทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เราตรวจสอบว่าโรงงานและเครื่องจักร หรือเฟอร์นิเจอร์ ทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามมูลค่าที่แสดงในงบดุลหรือไม่ การประเมินของเรายังครอบคลุมถึง มูลค่าคงเหลือ   มูลค่าตลาด มูลค่ายุติธรรม และมูลค่าการทดแทนทรัพย์สินของโรงงานและอุปกรณ์ในอาคาร

การตรวจสอบ

เรามีกระบวนการอัตโนมัติในการตรวจสอบทรัพย์สินของคุณในทุก ๆ ด้าน เพื่อทำการประเมินมูลค่า ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราได้รับการเสริมด้วยข้อมูลจากเครือข่าย ของพันธมิตรนักวิเคราะห์ที่เป็นกลางที่อยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำเอกสารประกอบทรัพย์สินของคุณได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน

ทำไมควรเลือกบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเราต่อบริษัทของท่าน

TÜV SÜD มีชื่อเสียงมายาวนานว่าเป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี ที่สูงถึง 8500 ล้านยูโร ในปี 2011 (พ.ศ. 2554)

เราเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับของ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HypZert e.V. ของเยอรมนี การที่ TÜV SÜD มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล และให้การอบรมสัมมนาแก่อุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีข้อมูลด้านการกำกับดูแลที่ทันสมัย  สำหรับตลาดทรัพย์สินที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และด้วยความเป็นสากลของเรา เราสามารถให้การสนับสนุนคุณด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามีในท้องถิ่น ในด้านตลาดสำคัญต่าง ๆ

เพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

energy efficiency
ไวท์ เปเปอร์

สู่ชัยชนะในการแข่งขันประหยัดพลังงาน

ค้นพบแนวโน้มตลาด ความท้าทาย โอกาส และโซลูชั่นสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ