เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

บริการด้านงานโยธาและโครงสร้าง

รับรองความมั่นคงของโครงสร้าง

การบริหารต้นทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการก่อสร้างนั้นจะสร้างผลกำไร อัตราการตอบแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ต่อโครงการ จึงทำให้ต้นทุนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ประมาณการไว้ที่ 2 เปอร์เซ็นต์นั้น อาจทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย ความผิดพลาดในการก่อสร้างยังสามารถนำไปสู่การโต้แย้งทางกฎหมายและความล่าช้าของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินให้แก่นักพัฒนาและผู้ลงทุน ดังนั้น การใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อบริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของสินทรัพย์ของคุณ มีความสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์เหล่านั้น

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างคืออะไร

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างเป็นงานสองสาขาที่แยกจากกัน ในขณะที่วิศวกรรมโยธาจะโฟกัสที่สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น อาคารและสะพาน ทางวิศวกรรมโครงสร้างจะโฟกัสไปที่การออกแบบ การบำรุงรักษาโครงสร้าง และโครงร่างภายในการก่อสร้างเหล่านั้นเสียมากกว่า

เนื่องจากอาคารทุกหลังจะต้องใช้ความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งในหลากหลายสาขา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้านการเงินและกฎหมาย บริการด้านโยธาและโครงสร้างจากบุคคลภายนอก สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ

บริการจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นอีก เมื่อจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นอิสระเมื่อเกิดข้อโต้แย้ง และในการสนับสนุนด้านเอกสาร สำหรับรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างจากบุคคลภายนอกจะสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า อาคารนั้นจะมั่นคงผ่านกาลเวลา ยืนหยัดต่อสภาพอากาศ และคงทนต่อการใช้งาน ในปัจจุบันมีมาตรฐานด้านโครงการก่อสร้างและอาคารอยู่มากมาย ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความมั่นคงของโครงสร้าง ความปลอดภัยของโครงสร้าง การป้องกันไฟ รวมไปถึงการติดตั้งทางเทคนิคต่าง ๆ ของอาคาร

มาตรฐานเหล่านี้สามารถช่วยให้นักพัฒนาสร้างโครงสร้างที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ผู้อาศัยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การทดสอบและการวิเคราะห์ตามมาตรฐานเหล่านี้โดยบุคคลภายนอกยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขความเสียหาย อีกทั้งช่วยยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงสร้าง

ประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย – ด้วยการใช้บริการด้านการบริหารโครงการแบบบูรณาการอันคุ้มค่าของ TÜV SÜD
 • ลดความเสี่ยง – ด้วยการระบุถึงปัญหาด้านคุณภาพได้ตั้งแต่ต้น และลดความเสี่ยงจากความล่าช้าจากการทำงานซ้ำที่ราคาแพง และจากการต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งล้วนแต่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของคุณ
 • ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น – ด้วยการสนับสนุนในหลากหลายสาขาของเรา ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่เดียว จะช่วยให้คุณรักษากำหนดการของโครงการ ให้งานที่สำเร็จมีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ – ด้วยบริการที่ครบวงจรของเราที่สามารถรองรับความต้องการของคุณได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิค ด้านการบริหารโครงการ และในด้านคุณภาพ
 • ได้เปรียบในการแข่งขัน – โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่พร้อมไปด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

TÜV SÜD มีบริการอะไรบ้างในด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้าง

บริการครบวงจรของ TÜV SÜD ในบริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างนั้น มีตั้งแต่งานชิ้นเดียวไปจนถึงการสนับสนุนโครงการก่อสร้างของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณกำลังพัฒนาอาคารแห่งใหม่ หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

เราสามารถสนับสนุนทีมของคุณไปตลอดอายุของอาคารด้วยที่ปรึกษาทางเทคนิค ให้การประเมินคุณภาพ การออกใบรับรอง และการบริหารโครงการ นอกจากบริการด้านโครงสร้างและการก่อสร้างแล้ว เรายังมีบริการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าที่ครบวงจร รวมไปถึงการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกในส่วนของระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) ของอาคารของคุณ

บริการแบบครบวงจรของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า โครงการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้อยู่ในประเทศและนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ หรืออาคารอุตสาหกรรม บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของเรานั้นมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ
  TÜV SÜD สามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างของคุณนั้นราบรื่นขึ้น และช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดแนวคิดและพัฒนาการ ไปจนสู่การวิเคราะห์และการลงรายละเอียด เราช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบและรับรองการออกแบบ รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างและการบริหารสัญญา การดูแลการก่อสร้าง และการบริหารความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง
 • การรับรองคุณภาพและการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก
  การตรวจสอบด้านการรับรองคุณภาพและการควบคุมคุณภาพโดย TÜV SÜD อยู่สม่ำเสมอในตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เราจะช่วยปกป้องการลงทุนของคุณ โดยคอยตรวจสอบให้โครงการนั้นดำเนินไปตามแผนและข้อกำหนดการก่อสร้างของคุณ

  ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถเสนอแนะคำตอบที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้ ทั้งทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำงานของคุณและผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ เรามีบริการด้านการวิเคราะห์ความผิดพลาดและให้คำปรึกษาในด้านฟิสิกส์ของอาคาร ซึ่งจะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการรายงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเรียกร้องสินไหมประกันภัยและกระบวนการศาล  ความเสียหายในการก่อสร้าง (construction damages) การป้องกันเสียง ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันความชื้น
 • การควบคุมโครงสร้าง
  บริการด้านการควบคุมโครงสร้างของเรา ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของโครงสร้าง ทั้งขณะทำการก่อสร้างและในช่วงการรับประกันในภายหลัง การประเมินเหล่านี้ครอบคลุมการทดสอบและการวิเคราะห์ความผิดพลาดในหลาย ๆ ด้าน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในระดับสากลของ TÜV SÜD ในด้านฟิสิกส์ของอาคารและวิศวกรรมโยธา รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และการออกใบรับรอง TÜV SÜD Sustainable Certification of Real Estate (SCoRE) เพื่อการรับรองอาคาร

  บริการด้านการควบคุมโครงสร้างของ TÜV SÜD นั้นรวมไปถึงการตรวจสอบพิเศษหลังน้ำท่วมหรือการทดสอบเพลิงไหม้ รวมไปถึงการทดสอบขีดความสามารถของโครงสร้างในการรับน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพกับคอนกรีตและเหล็กที่ใช้ในอาคาร ซึ่งมีทั้งการทดสอบแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย (destructive และ non-destructive) หากผู้เชี่ยวชาญของเราพบว่าโครงสร้างมีปัญหา ก็จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงและซ่อมแซมไปพร้อม ๆ กับการประเมินราคา
 • ความปลอดภัยด้านเพลิงไหม้
  จะต้องพิจารณาแผนความปลอดภัยด้านเพลิงไหม้ของอาคารตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และจะต้องใช้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับโครงการย่อยทุกโครงการ ความเข้าใจเชิงลึกของ TÜV SÜD ในด้านความปลอดภัยของโครงสร้างและการจัดการกับเพลิงไหม้ จะช่วยให้คุณพัฒนาเส้นทางหนีไฟ การกู้ภัย และแผนการผจญเพลิงได้อย่างครบถ้วน

  เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการระบายควันและการจำลองเหตุ ทางหนี การกู้ภัยและแผนการผจญเพลิง แหล่งน้ำเพื่อดับเพลิง และการจำลองการควบคุมเพลิงและการอพยพ
 • การป้องกันเสียงและอะคูสติคส์ของอาคาร
  เจ้าของอาคารพักอาศัยให้ความสำคัญกับการป้องกันเสียงและอะคูสติคส์ของห้องพักรองมาจากความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD สามารถช่วยให้ท่านวางแผนเพื่อให้ได้ห้องพักที่เงียบและน่าเข้าพัก เราให้ความช่วยเหลือแก่สถาปนิก เจ้าหน้าที่วางผัง และนักพัฒนาโครงการก่อสร้างทั่วโลก เพื่อการวางแผนด้านอะคูสติคส์ของอาคารและห้องพัก และมีรายงานผู้เชี่ยวชาญในด้านความชัดเจนของเสียงพูดภายในห้องด้วย
 • การสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงและทำให้ทันสมัย
  การทดสอบและการวิเคราะห์อันเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD สามารถช่วยให้คุณกำหนดวิธีการที่คุ้มค่า เพื่อวางแผนปรับปรุงส่วนที่เสียหายถาวรสำหรับการฟื้นฟูอาคารเก่า ข้อเสนอของเราในการปรับปรุงและคำแนะนำในการซ่อมแซมนั้นรวมไปถึงรายงานประเมินความเสียหาย วิเคราะห์วัสดุการก่อสร้าง รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง และเอกสารตรวจรับงาน การวิเคราะห์ด้วยความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD นั้น ครอบคลุมถึงการปรับปรุงคอนกรีตและฟาซาด (façade)  รวมไปถึงคำแนะนำในการกำจัดใยหินและมลสารอื่น ๆ ของอาคาร
 • บริการเป็นคนกลาง
  ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโยธาและฟิสิกส์ของอาคาร ผู้เชี่ยวชาญของเรามักจะเข้าได้รับการร้องขอให้ทำการสำรวจอาคารและทำการสอบทานในฐานะบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและความเสียหายในคดีฟ้องร้องต่าง ๆ เราให้บริการสบับสนุนเพื่อการชี้ขาดและการเป็นคนกลาง ด้วยการได้หลักฐานจากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำรายงานการสืบสวนด้านวัสดุอาคารและความบกพร่อง และทำการสอบบัญชีสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ทำไมจึงควรเลือกบริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของเราให้แก่ธุรกิจของคุณ

ด้วยบริการที่หลากหลายและด้วยขีดความสามารถด้านวิศวกรรมในหลายสาขา TÜV SÜD สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหาอันซับซ้อนที่สุดของอาคารและความท้าทายด้านการก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจะออกแบบการประเมินที่ทำขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ และออกแบบโครงการการทดสอบที่จำเป็นสำหรับอาคารของคุณ เพื่อให้คุณมีข้อมูลอ้างอิงที่วางใจได้ ให้สามารถตัดสินใจได้เสียก่อนที่โครงการของคุณจะเริ่มต้นเสียอีก ชื่อเสียงของ TÜV SÜD ในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกอิสระที่ให้คำปรึกษาและบริการทางเทคนิค จะให้คุณมั่นใจได้ถึงความแน่นอนและความน่าเชื่อถือในโครงการก่อสร้างของคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับสากลของเราเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารอยู่เสมอ ทำให้เรามีความรู้ก้าวไกลที่จะช่วยให้เราเสนอคำแนะนำที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพื่อช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้ การที่เรามีธุรกิจอยู่ในตลาดที่สำคัญทุกแห่งในนานาประเทศ ทำให้เรามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดของอาคาร ทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น ในหลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำงานกับโครงการนับร้อยแห่งทั่วโลก ทั้งโครงการที่เป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโครงการร่วมมือของทั้งสองภาคส่วน และเราก็ยังใช้ภาษาเดียวกันกับทีมทำงานในท้องถิ่นของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่ที่ใดก็ตาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ