เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

บริการด้านงานโยธาและโครงสร้าง

รับรองความมั่นคงของโครงสร้าง

การบริหารต้นทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการก่อสร้างนั้นจะสร้างผลกำไร อัตราการตอบแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ต่อโครงการ จึงทำให้ต้นทุนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ประมาณการไว้ที่ 2 เปอร์เซ็นต์นั้น อาจทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย ความผิดพลาดในการก่อสร้างยังสามารถนำไปสู่การโต้แย้งทางกฎหมายและความล่าช้าของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินให้แก่นักพัฒนาและผู้ลงทุน ดังนั้น การใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อบริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของสินทรัพย์ของคุณ มีความสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์เหล่านั้น

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างคืออะไร

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างเป็นงานสองสาขาที่แยกจากกัน ในขณะที่วิศวกรรมโยธาจะโฟกัสที่สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น อาคารและสะพาน ทางวิศวกรรมโครงสร้างจะโฟกัสไปที่การออกแบบ การบำรุงรักษาโครงสร้าง และโครงร่างภายในการก่อสร้างเหล่านั้นเสียมากกว่า

เนื่องจากอาคารทุกหลังจะต้องใช้ความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งในหลากหลายสาขา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้านการเงินและกฎหมาย บริการด้านโยธาและโครงสร้างจากบุคคลภายนอก สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ

บริการจากบุคคลภายนอกดังกล่าวยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นอีก เมื่อจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นอิสระเมื่อเกิดข้อโต้แย้ง และในการสนับสนุนด้านเอกสาร สำหรับรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง

บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างจากบุคคลภายนอกจะสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า อาคารนั้นจะมั่นคงผ่านกาลเวลา ยืนหยัดต่อสภาพอากาศ และคงทนต่อการใช้งาน ในปัจจุบันมีมาตรฐานด้านโครงการก่อสร้างและอาคารอยู่มากมาย ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความมั่นคงของโครงสร้าง ความปลอดภัยของโครงสร้าง การป้องกันไฟ รวมไปถึงการติดตั้งทางเทคนิคต่าง ๆ ของอาคาร

มาตรฐานเหล่านี้สามารถช่วยให้นักพัฒนาสร้างโครงสร้างที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ผู้อาศัยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การทดสอบและการวิเคราะห์ตามมาตรฐานเหล่านี้โดยบุคคลภายนอกยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขความเสียหาย อีกทั้งช่วยยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงสร้าง

ประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย – ด้วยการใช้บริการด้านการบริหารโครงการแบบบูรณาการอันคุ้มค่าของ TÜV SÜD
 • ลดความเสี่ยง – ด้วยการระบุถึงปัญหาด้านคุณภาพได้ตั้งแต่ต้น และลดความเสี่ยงจากความล่าช้าจากการทำงานซ้ำที่ราคาแพง และจากการต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งล้วนแต่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของคุณ
 • ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น – ด้วยการสนับสนุนในหลากหลายสาขาของเรา ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่เดียว จะช่วยให้คุณรักษากำหนดการของโครงการ ให้งานที่สำเร็จมีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ – ด้วยบริการที่ครบวงจรของเราที่สามารถรองรับความต้องการของคุณได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิค ด้านการบริหารโครงการ และในด้านคุณภาพ
 • ได้เปรียบในการแข่งขัน – โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่พร้อมไปด้วยชื่อเสียงอันแข็งแกร่งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

TÜV SÜD มีบริการอะไรบ้างในด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้าง

บริการครบวงจรของ TÜV SÜD ในบริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างนั้น มีตั้งแต่งานชิ้นเดียวไปจนถึงการสนับสนุนโครงการก่อสร้างของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณกำลังพัฒนาอาคารแห่งใหม่ หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

เราสามารถสนับสนุนทีมของคุณไปตลอดอายุของอาคารด้วยที่ปรึกษาทางเทคนิค ให้การประเมินคุณภาพ การออกใบรับรอง และการบริหารโครงการ นอกจากบริการด้านโครงสร้างและการก่อสร้างแล้ว เรายังมีบริการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าที่ครบวงจร รวมไปถึงการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกในส่วนของระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา (MEP) ของอาคารของคุณ

บริการแบบครบวงจรของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า โครงการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้อยู่ในประเทศและนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ หรืออาคารอุตสาหกรรม บริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของเรานั้นมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ
  TÜV SÜD สามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างของคุณนั้นราบรื่นขึ้น และช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดแนวคิดและพัฒนาการ ไปจนสู่การวิเคราะห์และการลงรายละเอียด เราช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบและรับรองการออกแบบ รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างและการบริหารสัญญา การดูแลการก่อสร้าง และการบริหารความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง
 • การรับรองคุณภาพและการควบคุมคุณภาพโดยบุคคลภายนอก
  การตรวจสอบด้านการรับรองคุณภาพและการควบคุมคุณภาพโดย TÜV SÜD อยู่สม่ำเสมอในตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เราจะช่วยปกป้องการลงทุนของคุณ โดยคอยตรวจสอบให้โครงการนั้นดำเนินไปตามแผนและข้อกำหนดการก่อสร้างของคุณ

  ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถเสนอแนะคำตอบที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้ ทั้งทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำงานของคุณและผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ เรามีบริการด้านการวิเคราะห์ความผิดพลาดและให้คำปรึกษาในด้านฟิสิกส์ของอาคาร ซึ่งจะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการรายงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเรียกร้องสินไหมประกันภัยและกระบวนการศาล  ความเสียหายในการก่อสร้าง (construction damages) การป้องกันเสียง ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันความชื้น
 • การควบคุมโครงสร้าง
  บริการด้านการควบคุมโครงสร้างของเรา ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของโครงสร้าง ทั้งขณะทำการก่อสร้างและในช่วงการรับประกันในภายหลัง การประเมินเหล่านี้ครอบคลุมการทดสอบและการวิเคราะห์ความผิดพลาดในหลาย ๆ ด้าน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในระดับสากลของ TÜV SÜD ในด้านฟิสิกส์ของอาคารและวิศวกรรมโยธา รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และการออกใบรับรอง TÜV SÜD Sustainable Certification of Real Estate (SCoRE) เพื่อการรับรองอาคาร

  บริการด้านการควบคุมโครงสร้างของ TÜV SÜD นั้นรวมไปถึงการตรวจสอบพิเศษหลังน้ำท่วมหรือการทดสอบเพลิงไหม้ รวมไปถึงการทดสอบขีดความสามารถของโครงสร้างในการรับน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพกับคอนกรีตและเหล็กที่ใช้ในอาคาร ซึ่งมีทั้งการทดสอบแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย (destructive และ non-destructive) หากผู้เชี่ยวชาญของเราพบว่าโครงสร้างมีปัญหา ก็จะให้คำแนะนำในการปรับปรุงและซ่อมแซมไปพร้อม ๆ กับการประเมินราคา
 • ความปลอดภัยด้านเพลิงไหม้
  จะต้องพิจารณาแผนความปลอดภัยด้านเพลิงไหม้ของอาคารตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และจะต้องใช้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับโครงการย่อยทุกโครงการ ความเข้าใจเชิงลึกของ TÜV SÜD ในด้านความปลอดภัยของโครงสร้างและการจัดการกับเพลิงไหม้ จะช่วยให้คุณพัฒนาเส้นทางหนีไฟ การกู้ภัย และแผนการผจญเพลิงได้อย่างครบถ้วน

  เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการระบายควันและการจำลองเหตุ ทางหนี การกู้ภัยและแผนการผจญเพลิง แหล่งน้ำเพื่อดับเพลิง และการจำลองการควบคุมเพลิงและการอพยพ
 • การป้องกันเสียงและอะคูสติคส์ของอาคาร
  เจ้าของอาคารพักอาศัยให้ความสำคัญกับการป้องกันเสียงและอะคูสติคส์ของห้องพักรองมาจากความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD สามารถช่วยให้ท่านวางแผนเพื่อให้ได้ห้องพักที่เงียบและน่าเข้าพัก เราให้ความช่วยเหลือแก่สถาปนิก เจ้าหน้าที่วางผัง และนักพัฒนาโครงการก่อสร้างทั่วโลก เพื่อการวางแผนด้านอะคูสติคส์ของอาคารและห้องพัก และมีรายงานผู้เชี่ยวชาญในด้านความชัดเจนของเสียงพูดภายในห้องด้วย
 • การสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงและทำให้ทันสมัย
  การทดสอบและการวิเคราะห์อันเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD สามารถช่วยให้คุณกำหนดวิธีการที่คุ้มค่า เพื่อวางแผนปรับปรุงส่วนที่เสียหายถาวรสำหรับการฟื้นฟูอาคารเก่า ข้อเสนอของเราในการปรับปรุงและคำแนะนำในการซ่อมแซมนั้นรวมไปถึงรายงานประเมินความเสียหาย วิเคราะห์วัสดุการก่อสร้าง รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง และเอกสารตรวจรับงาน การวิเคราะห์ด้วยความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD นั้น ครอบคลุมถึงการปรับปรุงคอนกรีตและฟาซาด (façade)  รวมไปถึงคำแนะนำในการกำจัดใยหินและมลสารอื่น ๆ ของอาคาร
 • บริการเป็นคนกลาง
  ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโยธาและฟิสิกส์ของอาคาร ผู้เชี่ยวชาญของเรามักจะเข้าได้รับการร้องขอให้ทำการสำรวจอาคารและทำการสอบทานในฐานะบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและความเสียหายในคดีฟ้องร้องต่าง ๆ เราให้บริการสบับสนุนเพื่อการชี้ขาดและการเป็นคนกลาง ด้วยการได้หลักฐานจากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำรายงานการสืบสวนด้านวัสดุอาคารและความบกพร่อง และทำการสอบบัญชีสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ทำไมจึงควรเลือกบริการด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโครงสร้างของเราให้แก่ธุรกิจของคุณ

ด้วยบริการที่หลากหลายและด้วยขีดความสามารถด้านวิศวกรรมในหลายสาขา TÜV SÜD สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหาอันซับซ้อนที่สุดของอาคารและความท้าทายด้านการก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจะออกแบบการประเมินที่ทำขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ และออกแบบโครงการการทดสอบที่จำเป็นสำหรับอาคารของคุณ เพื่อให้คุณมีข้อมูลอ้างอิงที่วางใจได้ ให้สามารถตัดสินใจได้เสียก่อนที่โครงการของคุณจะเริ่มต้นเสียอีก ชื่อเสียงของ TÜV SÜD ในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกอิสระที่ให้คำปรึกษาและบริการทางเทคนิค จะให้คุณมั่นใจได้ถึงความแน่นอนและความน่าเชื่อถือในโครงการก่อสร้างของคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับสากลของเราเข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารอยู่เสมอ ทำให้เรามีความรู้ก้าวไกลที่จะช่วยให้เราเสนอคำแนะนำที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพื่อช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้ การที่เรามีธุรกิจอยู่ในตลาดที่สำคัญทุกแห่งในนานาประเทศ ทำให้เรามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดของอาคาร ทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น ในหลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำงานกับโครงการนับร้อยแห่งทั่วโลก ทั้งโครงการที่เป็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และโครงการร่วมมือของทั้งสองภาคส่วน และเราก็ยังใช้ภาษาเดียวกันกับทีมทำงานในท้องถิ่นของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่ที่ใดก็ตาม

เพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

Building Information Modeling
เว็บบินาร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วย BIM

อ่านเพิ่มเติม

energy efficiency
ไวท์ เปเปอร์

สู่ชัยชนะในการแข่งขันประหยัดพลังงาน

ค้นพบแนวโน้มตลาด ความท้าทาย โอกาส และโซลูชั่นสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa