IFS HPC

Siguranța și calitatea produselor pentru îngrijirea casnică și personală

Siguranța și calitatea produselor pentru îngrijirea casnică și personală

 

În ultimii ani, așteptările clienților în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor de uz casnic și de îngrijire personală au crescut. Deoarece aceste produse au un impact direct asupra sănătății și siguranței consumatorilor, cumpărătorii cu amănuntul și managerii de calitate au decis că este nevoie de mai multă transparență cu privire la modul în care au fost fabricate aceste categorii de produse pentru a câștiga mai multă încredere în piață.

 

CE ESTE IFS HPC?

În 2006, pentru a răspunde acestor așteptări ale consumatorilor, IFS, împreună cu părțile interesate internaționale (companii, comercianți cu amănuntul, organisme de certificare etc.) din Franța, Germania și Italia, au început să creeze prima versiune a standardului IFS pentru produse de îngrijire a gospodăriei și de îngrijire personală (IFS HPC).

Standardul a fost dezvoltat pentru a ține cont de aspectele cheie ale Sistemului de Management al Calității în companiile care au ca activitate fabricarea de produse de uz casnic și de îngrijire personală (de exemplu, managementul riscului, trasabilitate, specificațiile clienților, acțiuni corective).

 

CUM POATE AJUTA CERTIFICAREA IFS HPC?

Auditul ar trebui să fie efectuat de un organism independent acreditat, cum ar fi TÜV SÜD Romania.

Auditorii revizuiesc, mai întâi, procedurile și instrucțiunile existente (revizuirea documentației), apoi evaluează dacă procedura cuprinsă în documentație funcționează în companie (adică este implementată).

În general, în timpul auditului IFS, auditorul evaluează dacă elementele individuale ale sistemului de management al calității al companiei sunt documentate, implementate, menținute și îmbunătățite constant.

Auditorul trebuie să examineze următoarele elemente:

  • structura organizatorică în ceea ce privește responsabilitățile, deciziile, calificările și fișa postului;
  • proceduri documentate și instrucțiuni pentru implementarea acestora;
  • inspecție și testare: cerințe specifice și criterii specifice de acceptare/toleranță;
  • acțiunea care trebuie întreprinsă în caz de nerespectare;
  • investigarea cauzelor nerespectării și implementarea acțiunilor corective;
  • analiza conformității datelor privind siguranța și calitatea, precum și revizuirea implementării în practică;
  • manipularea, stocarea și preluarea înregistrărilor de calitate, cum ar fi trasabilitatea și datele de supraveghere a documentelor.

După finalizarea unui audit cu succes, se eliberează un certificat.

 

CUM PUTEM AJUTA?

TÜV SÜD este lider mondial în certificarea sistemelor de management, având în prezent emise peste 54.000 de certificate. Prin mulți ani de experiență și auditori competenți, oferim organizațiilor în fiecare etapă de dezvoltare, sprijin și evaluare independentă.

Avem un auditor polonez în zona IFS HPC în domeniul cosmeticelor și produselor chimice de uz casnic. Auditorii noștri IFS HPC pot audita oriunde în țară și în lume, precum și pot efectua un audit IFS HPC integrat cu alte sisteme de management. Cu marca de certificare TÜV SÜD, vă puteți demonstra angajamentul de a furniza produse și servicii sigure pentru consumatori.

 

Explorați

Vedeți toate serviciile

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.