Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania w branży motoryzacyjnej.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • system zarządzania jakością (SZJ) wg IATF 16949:2016 - idea zmian:
  • kontekst organizacji i strony zainteresowane,
  • koncepcja High Level Structure,
  • myślenie oparte na ryzyku,
  • zarządzania ryzykiem (SWOT, FMEA, Ishikawa).
 • podejście procesowe wg. wytycznych IATF:
  • definicja procesu,
  • podejście procesowe,
  • model PDCA,
  • opis i schemat procesów (model żółwia),
  • monitorowanie i pomiary procesów.
 • wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością:
  • dokumentacja SZJ wg standardu IATF 16949:2016,
  • wskazania praktyczne przy opracowywaniu i wdrażaniu SZJ,
  • zaangażowanie kierownictwa w proces wdrażania i ciągłego doskonalenia SZJ,
  • zadania dla pełnomocnika ds. SZJ i właścicieli procesów.
 • zarządzanie programem auditów wewnętrznych ( audity systemu, procesu, wyrobu);
 • omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie,
  • wymagania dla Planu Kontroli ( załącznik A).
 • wymagania specyficzne klientów jako element SZJ:
  • zaawansowane planowanie jakości - APQP,
  • zatwierdzanie wyrobów przez klienta - PPAP,
  • analiza systemów pomiarowych - MSA,
  • statystyczne sterowanie procesem - SPC,
  • zapobieganie błędom - FMEA,
  • podręczniki dla dostawców.
 • zasady formułowania niezgodności;
 • metody rozwiązywania problemów;
 • procedura certyfikacji IATF 16949:2016.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 2699 PLN netto
 • 2599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację