Wymagania systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy IATF 16949:2016.

Profil uczestnika:

Osoby zaangażowane we wdrażanie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Program szkolenia:

 • system zarządzania jakością (SZJ) wg IATF 16949:2016 - idea zmian:
  • kontekst organizacji i strony zainteresowane,
  • koncepcja High Level Structure,
  • myślenie oparte na ryzyku,
  • zarządzania ryzykiem (SWOT, FMEA, Ishikawa).
 • podejście procesowe wg. wytycznych IATF:
  • definicja procesu,
  • podejście procesowe,
  • model PDCA,
  • opis i schemat procesów (model żółwia),
  • monitorowanie i pomiary procesów.
 • omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie,
  • wymagania dla Planu Kontroli ( załącznik A).
 • wymagania specyficzne klientów jako element SZJ:
  • zaawansowane planowanie jakości - APQP,
  • zatwierdzanie wyrobów przez klienta - PPAP,
  • analiza systemów pomiarowych - MSA,
  • statystyczne sterowanie procesem - SPC,
  • zapobieganie błędom - FMEA,
  • podręczniki dla dostawców.
 • procedura certyfikacji IATF 16949:2016.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1429 PLN netto
 • 1329 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację