Zarządzanie ciągłością dostaw ISO 22301:2019

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301:2019 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Osoby rozpoczynające pracę w systemie zarządzania, zespoły wdrożeniowe, kierownictwo organizacji, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • aspekty zarządzania ciągłością działania;
 • omówienie normy ISO 22301:2019:
 • kontekst organizacji,
 • przywództwo,
 • planowanie i zarządzanie ryzykami i szansami,
 • wsparcie,
 • wdrożenie:
 • analiza wpływu zdarzenia na biznes,
 • procesy krytyczne,
 • strategia ciągłości działania.
 • ocena efektywności;
 • doskonalenie.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 679 PLN netto
 • 629 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację