Auditor ISO 22301

Auditor wewnętrzny ISO 22301:2019

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zarządzania ciągłością działania według ISO 22301:2019.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości szkół, uczelni, firm szkoleniowych, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 pod kątem auditowania;
  • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
  • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
  • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny zarządzania ciągłością działania według ISO 22301:2019” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację