Audyty energetyczne. Kiedy, gdzie i jak przeprowadzać? Problemy, rozwiązania, efekty.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów dot. audytów energetycznych ich zawartości, sposobów zbierania danych i przygotowania. Przedstawione zostaną typowe problemy związane z efektywnością energetyczną w zakładach oraz sposoby ich rozwiązywania. Przedstawione zostaną nowe rozwiązania energooszczędnie i proekologiczne. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami formułowania zapytań ofertowych na wykonanie audytów energetycznych..

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż przemysłowych, przedstawicieli dużych przedsiębiorstw, a także dla producentów urządzeń wytwórczych i pomocniczych, projektantów, urzędników i pracowników instytucji samorządowych.

Program szkolenia:

  1. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące efektywności energetycznej
  2. Rodzaje audytów energetycznych i ich główne cechy/zawartość
  3. Sposoby zbierania danych i ich wpływ na dokładność i koszty audytu
  4. Typowe problemy energetyczne występujące w zakładach i sposoby ich rozwiązywania: wytwarzanie ciepła, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, sprężone powietrze
  5. Rozwiązania energooszczędne i ekologiczne : kogeneracja, pompy ciepła, trójgeneracja, fotowoltaika
  6. Nowe technologie ekologiczne: biomasa, biopaliwa, wiatraki
  7. Rozwiązania w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych
  8. Usprawnienia w transporcie
  9. Wymiana oświetlenia
  10. Praktyczne uwagi na temat formułowania zapytań ofertowych w sprawie przeprowadzenia audytu energetycznego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo- dyskusyjny.
Szkolenie prowadzą:
Andrzej Czaplicki – audytor energetyczny TÜV SÜD Polska
Paweł Wanatowicz – specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska TÜV SÜD Polska
Marek Marcisz – weryfikator CHP, specjalista ds. energetyki TÜV SÜD Polska

Czas trwania:

12 godzin/ 2 dni; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.

Cena szkolenia:

990zł + 23%VAT/ os.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację