Audyty energetyczne. Kiedy, gdzie i jak przeprowadzać? Problemy, rozwiązania, efekty.

najbliższy termin szkolenia:

18 stycznia 2021 r.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów dot. audytów energetycznych ich zawartości, sposobów zbierania danych i przygotowania. Przedstawione zostaną typowe problemy z efektywnością energetyczną w zakładach oraz sposoby ich rozwiązywania. Przedstawione zostaną również nowe rozwiązania energooszczędnie i proekologiczne. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami formułowania zapytań ofertowych na wykonanie audytów energetycznych.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż przemysłowych, przedstawicieli dużych przedsiębiorstw, a także dla producentów urządzeń wytwórczych i pomocniczych, projektantów, urzędników i pracowników instytucji samorządowych.

Program szkolenia:

 1. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące efektywności energetycznej
 2. Rodzaje audytów energetycznych i ich główne cechy/zawartość
 3. Sposoby zbierania danych i ich wpływ na dokładność i koszty audytu
 4. Typowe problemy energetyczne występujące w zakładach i sposoby ich rozwiązywania: wytwarzanie ciepła, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, sprężone powietrze
 5. Rozwiązania energooszczędne i ekologiczne : kogeneracja, pompy ciepła, trójgeneracja, fotowoltaika
 6. Nowe technologie ekologiczne: biomasa, biopaliwa, wiatraki
 7. Rozwiązania w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych
 8. Usprawnienia w transporcie
 9. Wymiana oświetlenia
 10. Praktyczne uwagi na temat formułowania zapytań ofertowych w sprawie przeprowadzenia audytu energetycznego.

Metodyka szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter wykładowo- dyskusyjny.

Szkolenie prowadzą:

 • Andrzej Czaplicki – audytor energetyczny TÜV SÜD Polska,
 • Paweł Wanatowicz – specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska TÜV SÜD Polska,
 • Marek Marcisz – weryfikator CHP, specjalista ds. energetyki TÜV SÜD Polska,

Czas trwania: 

 • 12h/2 dni

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

1090zł + 23%VAT


 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację