Szkolenia odświeżające systematyzujące wiedzę przed egzaminem recertyfikującym 2. stopnia kwalifikacji

Metody VT, MT, PT, RT, RT.FI2, UT

Metody VT, MT, PT, RT, RT.FI2, UT

Cel szkolenia:

Celem szkoleń odświeżających jest usystematyzowanie wiedzy i odpowiednie przygotowanie kandydata do egzaminu recertyfikacyjnego na 2. stopień kwalifikacji z danej metody badawczej.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane jest kandydatom posiadającym 2. stopień kwalifikacji w wybranej metodzie. Kandydat przed przystąpieniem do szkolenia odświeżającego z wybranej metody powinien przedstawić certyfikat kompetencji w 2. stopniu kwalifikacji z wybranej metody. W szkoleniu mogą brać udział kandydaci posiadający certyfikat wydany w innej jednostce certyfikującej. Istnieje również możliwość rozszerzenia uprawnień do multisektora wyrobu. W tym celu przed przystąpieniem do szkolenia odświeżającego należy skontaktować się z jednostką szkoleniową TÜV SÜD Polska.

 

Program szkolenia:

  • Informacja przed badaniem
  • Badanie
  • Ocena i raportowanie

Dla metody UT2R jak powyżej i dodatkowo: Zasady badania wyrobów

Dla metody RT2R jak powyżej i dodatkowo: Zagadnienia jakości, Ocena radiologiczna.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne

w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3. stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

VT2R - 16 godzin - (2 dni)*

MT2R -16 godzin - (2 dni)*

PT2R - 16 godzin - (2 dni)*

RT2R - 32 godziny - (4 dni)*

UT2R - 24 godziny - (3 dni)*

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie odświeżające kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu odświeżającym z wybranej metody, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie recertyfikacyjnym w wybranej metodzie.

 

Cena netto podana w kalendarzu szkoleń NDT obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z terminarzem szkoleń NDT, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację