Metody badań NDT - 3 stopień kwalifikacji

Metody VT, MT, PT, RT, UT

Metody VT, MT, PT, RT, UT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego na 3. stopień kwalifikacji z danej metody badawczej według sektorów przemysłowych i wyrobów zgodnie z zapisami normy PN- EN 9712:2012.

 

Profil uczestnika:

Kandydaci ubiegający się o uzyskanie uprawnień 3. stopnia kwalifikacji w danej metodzie powinni przedstawić dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie podstaw metod BASIC. W przypadku braku dokumentu poświadczającego powyższe powinni przystąpić do szkolenia Basic - podstawy metod a następnie do obowiązkowego egzaminu. Egzamin podstawowy BASIC jest ważny przez 5 lat.

Dodatkowo powinni przedstawić certyfikat 2. stopnia w metodzie, w której przystępują na szkolenie w 3. stopniu kwalifikacji lub zdać egzamin praktyczny na 2. stopień (bez obowiązku pisania instrukcji).

 

Program szkolenia:

  • Opracowany do każdej metody zgodnie z wymaganiami Normy PN EN 9712:2012 i Jednostki Certyfikującej Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno -praktyczny. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentną i posiadającą doświadczenie praktyczne

w badaniach NDT kadrę trenerską, posiadającą kwalifikacje 3 stopnia personelu badań nieniszczących.

 

Czas trwania:

VT3 - 24 godziny

MT3 - 32 godziny

PT3 - 24 godziny

RT3 - 40 godzin

UT3 - 40 godzin

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu w zakresie 3.stopinia kwalifikacji z wybranej metody, wydanym przez TÜV SÜD Polska, uprawniającym do udziału w egzaminie VT3, MT3, PT3, RT3, UT3.

 

Cena netto podana w kalendarzu szkoleń NDT obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, świadectwo, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z terminarzem szkoleń NDT, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację