Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Filozofia Kaizen

O KURSIE

Kaizen odnosi się do filozofii lub praktyki ciągłego doskonalenia przy użyciu narzędzi i technik Kaizen w celu zmniejszenia lub wyeliminowania odpadów z procesów pracy. Podczas tego kursu będziesz miał/a możliwość poznania 7 narzędzi Kaizen, które można zastosować do usunięcia 7 grup/rodzajów odpadów z procesów roboczych.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z KURSU?

Po pomyślnym ukończeniu tego modułu e-learningowego:

 1. Dokładnie zapoznasz się z 7 narzędziami Kaizen:
  • Wykres spaghetti,
  • Wykres przed / po,
  • Arkusz obserwacji czasu,
  • Standardowy arkusz kombinacji pracy,
  • Arkusz docelowy,
  • Gazeta Kaizen,
  • Plan wdrożenia Kaizen.
 2. Zdobędziesz pełną wiedzę na temat następujących 7 kategorii odpadów:
 • Transport,
 • Inwentarz,
 • Ruch,
 • Czekanie,
 • Nadprodukcja,
 • Nadmierne przetwarzanie,
 • Wady.

3. Będziesz potrafił/a stosować narzędzia i techniki Kaizen w pracy projektowej.

JAK JEST ZBUDOWANY KURS?

Kurs wykorzystuje różnorodne narzędzia szkoleniowe, takie jak testy, symulacje i inne interaktywne ćwiczenia, które czynią przekazywanie wiedzy teoretycznej bardziej efektywnym. Szablony arkuszy do pobrania zawierają instrukcje i modele do pracy z arkuszami kontrolnymi, histogramami, wykresami Pareto oraz wykresami punktowymi. Kurs jest łatwo dostępny za pośrednictwem laptopa, tabletu lub smartfonu, dzięki czemu możesz się zalogować i uczyć w dowolnym miejscu i czasie.

Łączny czas trwania kursu to 45 minut, po których będziesz musiał/a zdać egzamin, aby otrzymać uznawany na całym świecie e-certyfikat z unikalnym identyfikatorem

KOMU dedykujemy kurs?

Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany dla personelu zaangażowanego we wdrażanie Kaizen i członków zespołu roboczego Kaizen.

Zapisz się na szkolenie

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa