EU Taxonomy reporting

Raportowanie zgodnie z Taksonomią UE

Wyzwanie

 

Obecnie by uzyskać finansowanie dla inwestycji, należy dokonać oceny jej wpływu na środowisko oraz sprawdzić, czy projekt wpisuje się w określone cele zawarte w regulacjach EU. Taka ocena odbywa się przy użyciu zasad Taksonomii UE.

 

Czym jest taksonomia UE?

 

Taksonomia UE jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i służy jako narzędzie klasyfikacji, a także pozwala zidentyfikować działania oraz inwestycje, które będą zrównoważone. Działania te muszą w znacznym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w rozporządzeniach:

  1. Łagodzenie zmiany klimatu,
  2. Przystosowanie się do zmiany klimatu,
  3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
  6. Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

 

Zakres raportowania rozszerzy się w przyszłości na szeroki zakres przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę, że dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) weszło w życie pod koniec 2022 r. i od 2024 r. znacznie więcej przedsiębiorstw będzie podlegać obowiązkowi sprawozdawczemu.

 

Jak TÜV SÜD może pomóc w raportowaniu w zakresie Taksonomii UE?

 

TÜV SÜD może pomóc w spełnieniu wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie taksonomii UE, zapewniając zdecydowanie zalecaną weryfikację przez stronę trzecią pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności i technicznych kryteriów kwalifikacji, wraz z jasną strukturą projektu i harmonogramem. W ramach projektu weryfikacji taksonomii UE świadczone są różne usługi weryfikacji modułowej.


Zakres usług:

  • Weryfikacja technicznych kryteriów kwalifikacji, w tym analiza luk.
  • Weryfikacja kryteriów zgodności z zasadą "nie czyń poważnych szkód", w tym analiza luk.
  • Weryfikacja minimalnych zabezpieczeń, w tym analiza luk.

TÜV SÜD oferuje usługi uzupełniające, takie jak należyta staranność w łańcuchu dostaw, weryfikacja śladu CO2, przegląd LCA i ocena zrównoważonego rozwoju, oraz szkolenia, a także wspiera Cię w całym procesie raportowania, zapewniając działania następcze i niezawodne wsparcie weryfikacyjne w nadchodzących latach sprawozdawczych.  

 

Dlaczego warto współpracować z TÜV SÜD?

 

TÜV SÜD Polska posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie usług weryfikacji technicznej, a także jest akredytowany min. przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą ISO 17029 w zakresie Emisji GHG.  Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w raportowaniu gazów cieplarnianych oraz w walidacji projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z pierwszymi dwoma celami, które mają zostać wdrożone przez Europejski Zielony Ład w 2022 r. Dzięki swojej globalnej obecności, TÜV SÜD posiada doświadczenie na całym świecie we wszystkich sektorach przemysłu, posiadając szeroki zakres uprawnień, zatwierdzeń i akredytacji w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wesprzeć Cię w raportowaniu.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację