sustainable management

Zrównoważone zarządzanie

Zapewnienie zrównoważonych praktyk i stabilności biznesu

Zapewnienie zrównoważonych praktyk i stabilności biznesu

Firmy, które uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej ogólnej strategii biznesowej, czerpią znaczące korzyści. Zielone modele operacyjne przedsiębiorstw mają pozytywny wpływ na planetę, globalną gospodarkę i szersze społeczeństwo. TÜV SÜD przeprowadza oceny wyników firm w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego, aby:

  • Zmniejszyć złożoność i zwiększyć przejrzystość - Międzynarodowe normy systemów zarządzania wokół zrównoważonego rozwoju środowiskowego zapewniają wspólny język i specyfikacje uzgodnione na poziomie międzynarodowym, które sprawiają, że Państwa wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju są łatwe do benchmarkingu.
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju - systemy zarządzania i indywidualne specyfikacje mogą być stosowane w celu wzmocnienia, śledzenia i dokumentowania postępów w realizacji strategii i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Wzmocnienie zaufania klientów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej - certyfikacja zewnętrzna może wykazać zaangażowanie w ekologiczne praktyki biznesowe, długoterminową odpowiedzialność i proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem. 

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA

 

Nasz portfel usług w zakresie zrównoważonego zarządzania obejmuje zrównoważony łańcuch dostaw, wydajność środowiskową, kwestie społeczne i zarządzanie oraz bezpieczeństwo żywności. Jeśli nie możesz znaleźć usługi, której szukasz, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Supply chain CTA banner

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

Zrównoważony rozwój zaczyna się od łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej
Environmental management CTA banner

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Uczyń swój wkład widocznym, aby zbudować zaufanie udziałowców.

Dowiedz się więcej
Social responsibility CTA banner

SPOŁECZNE I ZARZĄDZANIE

Dowiedz się o standardach i ocenach, których możesz użyć, aby zaprezentować swoje inicjatywy.

Dowiedz się więcej
Food safety CTA Banner

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Zapewnij bezpieczeństwo swoich produktów spożywczych w całym łańcuchu wartości i waliduj swoje procesy w oparciu o globalnie uznane standardy.

Dowiedz się więcej

CZYM SĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), to 17 globalnych celów mających na celu ochronę planety, zakończenie ubóstwa i zapewnienie bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich do 2030 roku. SDGs zostały uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Przedsiębiorstwa odegrywają kluczową rolę w realizacji SDGs poprzez doskonalenie praktyk zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Zrównoważony rozwój ekonomiczny pomaga firmom zdefiniować ich praktyki biznesowe w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu bez kompromisów w zakresie społecznych, środowiskowych i kulturowych aspektów danej społeczności.

Zrównoważony rozwój społeczny koncentruje się na zdrowiu i dobrobycie ludności świata. Wdrożenie międzynarodowych standardów zapewnia przejrzystość biznesu, etyczne praktyki i uczciwe traktowanie pracowników w całym łańcuchu dostaw, przyczyniając się tym samym do realizacji tych celów.

Zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska polega na zmniejszeniu wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Zarządzanie środowiskowe i zarządzanie energią są wybitnymi przykładami norm systemowych, które są szeroko wdrażane w celu wspierania zrównoważonych działań.

Aby rozpocząć realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, organizacje mogą poddać się ocenie zrównoważonego rozwoju w oparciu o ustalone standardy. Wskazane może być również przeprowadzenie indywidualnej oceny* w oparciu o kryteria ustalone przez stronę trzecią lub samą firmę. Więcej o SDGs ONZ i związanym z nimi portfolio zrównoważonego rozwoju TÜV SÜD można przeczytać tutaj tutaj.

*Prosimy zwrócić uwagę, że nie możemy przeprowadzać audytów strony trzeciej i niestandardowych ocen dla firm, które posiadają ważny akredytowany certyfikat systemu zarządzania TÜV SÜD. Jednakże, z przyjemnością podejmiemy z Państwem współpracę w celu określenia możliwości podjęcia kooperacji.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację