Flammability Testing

Testy palności

Gwarancja jakości Twoich wyrobów

Gwarancja jakości Twoich wyrobów

CZYM JEST BADANIE PALNOŚCI?

Test palności określa, jak łatwo surowiec czy gotowy produkt zapali się lub spali, gdy zostanie wystawiony na działanie ognia albo ciepła używanego w pobliżu testowanego materiału.

Test palności ułatwia spełnienie wymagań normatywnych i prawnych w zakresie zagrożenia dla bezpieczeństwa.

DLACZEGO BADANIE PALNOŚCI JEST WAŻNE?

Testowanie palności obejmuje kilka metod badań mających na celu pomiar wrażliwości materiału, w tym jego podatności na źródło zapłonu oraz skłonność i szybkość z jaką będzie się palił.

Stany Zjednoczone, Unia Europejska (UE) i inne kraje wprowadziły przepisy ustanawiające minimalne wymagania dotyczące palności dla różnych materiałów i gotowych produktów, aby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich użytkowników,

Zgodność z tymi wymaganiami wykazują raporty z testów palności przeprowadzane przez niezależne strony trzecie w laboratoriach badawczych.

Wymagane są też specjalne etykiety ostrzegawcze w zakresie przeznaczenia wyrobu. Niespełnienie tych wymagań może uniemożliwić dostęp do rynku lub prowadzić do nałożenia kar, blokady produktu i jego zniszczenia na koszt importera.

TÜV SÜD JEST GLOBALNYM LIDEREM W DZIEDZINIE TESTÓW I CERTYFIKACJI

Nasze najnowocześniejsze laboratoria badawcze z akredytacją ISO 17025 TÜV SÜD mogą oceniać produkty i materiały zgodnie z wymaganiami dotyczącymi palności w USA i UE. Jesteśmy gotowi do testowania szerokiej gamy tekstyliów, odzieży konsumenckiej i przemysłowej.

Nasze usługi laboratoryjne zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami, zmniejszając jednocześnie ryzyko opóźnień we wprowadzaniu nowych produktów na rynek i wykluczając kosztowne kary.

NASZE USŁUGI BADAŃ PALNOŚCI

Usługi badania palności TÜV SÜD obejmują testy kilku istotnych właściwości, w tym:

  • Podatność na zapłon
  • Szybkość spalania
  • Rozprzestrzenianie się ognia
  • Palność
  • Punkt zapłonu

Globalny zasięg TÜV SÜD umożliwia nam również wspieranie wysiłków w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw na całym świecie oraz zapewnienie, że pozyskiwane surowce i produkty spełniają przepisy dotyczące palności, a także inne wymagania oraz specyfikacje.

 

 

EXPLORE

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

Safety Gauge 2013: Insights
Artykuł

Safety Gauge 2013: Insights

The economics of product safety

Learn more

Safety gauge children report
Artykuł

Safety Gauge 2017: Children's Product Segment report

Explore growing product safety issues

Learn more

Glocalisation
Artykuł

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację