Dobrostan zwierząt

Dobre praktyki w hodowli zwierząt

Dobre praktyki w hodowli zwierząt

Rosnąca świadomość kwestii dobrostanu zwierząt hodowlanych w Polsce oraz stały rozwój rynku spowodowały wzrost wymagań wobec gospodarstw rolnych.  Nieustanne podnoszenie jakości produktów stało się równoznaczne z rozwojem dobrych praktyk w hodowli zwierząt. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku wprowadziliśmy audyty dobrostanu aby ułatwić przedsiębiorstwom kontrolę nad stanem nie tylko stad ale i jednostek.

CZYM SĄ AUDYTY DOBROSTANU ZWIERZĄT?

TÜV SÜD Polska podjęło się weryfikacji wymagań prawnych oraz opracowaniu kryteriów, według których rozpoczęto weryfikację dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych. Długa lista wymagań oraz wieloletnie doświadczenie audytorów zapewniają, że proces weryfikacji prowadzony jest profesjonalnie, sprawdzane kryteria są mierzalne oraz powtarzalne a wynik obiektywny.

W czasie audytu weryfikowane są m.in.:

  • stan okulawienia zwierząt;
  • odsetek krów nadmiernie chudych;
  • czystość zwierząt;
  • dostępność paszy;
  • możliwość wolnego wypasu na pastwisku;
  • odpowiedzialna opieka nad zwierzętami, m.in.: poprzez dostęp do weterynarza.

JAK AUDYTY DOBROSTANU ZWIERZĄT MOGĄ POMÓC?

Przystąpienie do audytów w zakresie dobrostanu zwierząt umożliwia uzyskanie obiektywnej oceny dotyczącej dobrostanu zwierząt obecnych w gospodarstwie. Ponadto stanowi potwierdzenie spełniania odpowiednich wymagań w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich oraz umożliwia weryfikację dobrych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska dedykuje usługę audytów dobrostanu zwierząt mleczarniom, masarniom oraz firmom, którym zależy na właściwej opiece nad zwierzętami hodowlanymi. Dzięki zespołowi doświadczonych audytorów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności,  gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację