Process Safety Management

Zapobieganie utracie bezpieczeństwa procesowego

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM / STRATOM?

Najnowocześniejsze metody bezpieczeństwa procesowego obejmują różne programy, które pomagają firmom operacyjnym w unikaniu niekorzystnych zdarzeń i incydentów. Dzięki zapobieganiu stratom operatorzy instalacji mogą poprawić swoją dostępność, reputację, zgodność z prawem i sukces komercyjny.


DLACZEGO BEZPIECZEŃSTWO PROCESU I ZAPOBIEGANIE ZDARZENIOM JEST WAŻNE?

Jeden poważny incydent procesowy może wpłynąć na przetrwanie firmy, czego dowodem są firmy, które zamykają działalność po utracie reputacji lub klientów. Takie incydenty są znacznie droższe niż prawidłowo wdrożony i zarządzany system bezpieczeństwa procesowego.

Dlatego też dla organizacji niezwykle ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko incydentów i ich potencjalny wpływ na ludzi i społeczność. Niezbędne jest pełne wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym wprowadzenie dojrzałej kultury procesowej i bezpieczeństwa.

TÜV SÜD POMAGA UNIKNĄĆ INCYDENTÓW DZIĘKI SPERSONALIZOWANEMU SYSTEMOM REDUKCJI RYZYKA I REAGOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

Nasi wykwalifikowani i doświadczeni eksperci zapewniają szybki przegląd wdrożonych systemów, jakości wdrożonych identyfikacji i ograniczania ryzyk, a także systemów reagowania kryzysowego. Pomagamy zapewnić zgodność ze standardami przemysłu przetwórczego i lokalnymi przepisami prawnymi. W oparciu o wynik przeglądu pomagamy wdrożyć i wdrożyć dostosowany do indywidualnych potrzeb system systematycznej redukcji ryzyka i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

CO OBEJMUJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO PROCESU I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM?

  • BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW, OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA, PRZECIWPOŻAROWA I CHEMICZNA

    Za pośrednictwem naszego laboratorium testowego z certyfikatem 17025 zapewniamy oceny obejmujące klasyfikację REACH i transportową, elektrostatykę, zachowanie różnych materiałów podczas pożaru, ochronę przeciwpożarową, modelowanie pożaru, bezpieczeństwo termiczne i określenie danych dotyczących wybuchu.

  • USŁUGI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PROCESU

    Nasza szeroka gama usług technicznych związanych z bezpieczeństwem procesowym obejmuje racjonalizację alarmów, bezpieczeństwo instalacji i inspekcję, inspekcję podczas eksploatacji, a także zarządzanie integralnością zasobów (AIM) i powiązane programy. 

  • PROGRAM ŚWIADOMOŚCI SZKOLENIA I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PROCESÓW (PSM)

    Pomagamy Twojemu personelowi przenieść standardy z zakresu bezpieczeństwa do wewnętrznych procedur w zakresie elektrostatyki, analizy zagrożeń procesowych, zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwwybuchowej, bezpieczeństwa chemicznego i ochrony przeciwpożarowej. TÜV SÜD wspiera również Twoją organizację w opracowywaniu dostosowanego programu uświadamiającego PSM, opartego na naszej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa procesowego i przy wykorzystaniu szerokiej gamy narzędzi, począwszy od szkoleń, e-learningu i sesji rozwoju przywództwa.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację