Chemical and Process

Zapewnienie i kontrola jakości

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

CZYM JEST ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA JAKOŚCI (QA / QC)?

Zapewnienie jakości i kontrola jakości (QA / QC) to dwie różne czynności wchodzące w skład zarządzania jakością. Zapewnianie jakości koncentruje się na procesie stosowanym do pomiaru i zapewniania pewności, że wymagania jakościowe zostaną spełnione, zapobiegając tym samym defektom. Przykłady działań związanych z zapewnianiem jakości obejmują badanie i koordynację dokumentów produkcyjnych oraz nadzór nad produkcją. Kontrola jakości to proces, który zapewnia, że wymagania jakościowe są rzeczywiście spełnione poprzez identyfikację i naprawę usterek. Obejmuje to kontrolę półproduktów przed i po przetworzeniu.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o zapewnianiu jakości w międzynarodowych projektach inwestycyjnych oraz o tym, jak możemy pomóc Ci sprostać powiązanym wyzwaniom:

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację