Válassza ki az Önhöz legközelebb eső országot!

//Ország kiválasztása

Hulladékstátusz megszüntetésének igazolása

Hulladék termékké nyilvánítása független tanúsító cég által

A 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében minden cég köteles kezelni a tevékenysége során képződő hulladékot és fizetni annak elszállításáért, a hulladék lerakásáért vagy a megsemmisítésért.

A fizetési kötelezettség alól mentesül az a cég, amelynek vezetése a vonatkozó 2008/98 EK irányelve szerint megalkotott és harmonizált 2012. évi Hulladéktörvény előírását figyelembe veszi és ez alapján a hulladékstátusz megszüntetését kéri. A gyártás során keletkezett hulladék termékké minősíthetővé válik, amennyiben a kezelt hulladék megfelel bizonyos vevői igényeknek, a vevő által megszabott minőségi kritériumoknak, illetve adott termékspecifikációknak. A hulladék-kezelés nem idézhet elő környezetre vagy emberi egészségre káros hatásokat.

A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó megfelelést, a hulladék átminősítéséről szóló igazolás kiadását jogszabályban  meghatározott tanúsító szervezet végezheti. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. rendelkezik a minősítési eljárás lefolytatásához szükséges szakmai kompetenciával.

Hulladékstátusz megszüntetése az Európai Bizottság rendeleteinek követelményei szerinti hitelesítési eljárás alapján:
• 333/2011/EU rendelet ( vas-, acél-, alumínium törmelék ),
• 1179/2012/EU rendelet ( tört üveg),
• 715/2013/EU rendelet ( réztörmelék ).

KINEK AJÁNLJUNK SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

  • Hulladék begyűjtő és feldolgozó cégeknek
  • Minden termelő cégnek, ahol hulladék képződik a termék gyártása vagy szolgáltatás során.
  • Minden termelő cégnek, amely potenciális vevővel rendelkezik az adott specifikációval rendelkező hulladékra.

AZ ÖN SZÁMÁRA ÉRZÉKELHETŐ ELŐNYÖK

  • Pénzt takarít meg vállalkozása számára -  Az elsődlegesen képződött hulladék után nem kell termékdíjat fizetni.
  • Új piaci lehetőségek - A hulladék termékké minősítése után eladhatóvá válik, amely bevételt jelent a vállalkozása számára.

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa