EMAS III

EMAS III. hitelesítés

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer (Eco-Management and Audit Scheme)

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer (Eco-Management and Audit Scheme)

EMAS Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben való önkéntes részvételéről szól. A rendelet azt szolgálja, hogy a szervezetek a környezeti hatások csökkentésével és a források hatékonyabb felhasználásával termelési folyamataikat optimalizálják .

A szervezet egy a környezetvédelmi hitelesítő által hitelesített/érvényesített Környezetvédelmi Nyilatkozatban a környezetvédelmi jogszabályi megfelelésének biztosítását helyezi a középpontba, a nyilvánosság által hozzáférhető dokumentumban teszi közzé a tevékenysége által okozott környezeti hatásokat és számot ad a környezeti teljesítménye folyamatos növelésére tett erőfeszítéseiről valamint, az elért eredményekről.

A nyilvánosságot érintő fokozott hatékonyságon felül, mindenki számára hozzáférhető Környezetvédelmi Nyilatkozat valamint, annak bejegyzése/regisztrálása Magyarországon és az EU nyilvántartásában nagy jelentőséggel bír. Az EMAS -ban való részvétel a környezetvédelmi és hatósági előírások betartása által érezhető előnyöket is jelenthet pl. az engedélyezési eljárások idejének lerövidülésénél, EU pályázati anyagok elbírálásánál.

Szolgáltatásaink

 • Szervezetük Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszerének és Környezetvédelmi Nyilatkozatának hitelesítése a Rendelet alapján.
 • Az évenként frissített Környezetvédelmi Nyilatkozat érvényesítése

EMAS akkreditációnk alapján jogosultak vagyunk

 • 333/2011/EU rendelet szerinti (vas-, acél és aluminium hulladék - hulladék jellegének megszüntetését meghatározó kritériumok) minőségbiztosítási rendszer hitelesítésére;
 • A 1179/2012/EU rendelet szerinti (törtüveg hulladék- hulladék jellegének megszüntetését meghatározó kritériumok) irányítási rendszer hitelesítésére; 
 • A 715/2013/EU rendelet szerinti (réztörmelék hulladék - hulladék jellegének megszüntetését meghatározó kritériumok) irányítási rendszer hitelesítésére.

 


Az Ön számára érzékelhető előnyök

 • A munkatársak széleskörű bevonása a rendszerek működtetésébe, akik ez által motiváltabbak lesznek és jobban azonosulnak az Ön vállalkozásával
 • A folyamatokat az állandó fejlesztés során tökéletesítik.
 • Megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, pl. az értékes nyersanyagok, energia / erőforrások felhasználása során.
 • Versenyelônyt jelenthet a konkurenciával szemben.
 • Hatékonyabb gyártási folyamatokra és piacképes termékek bevezetésére ösztönöz.
 • A negatív környezeti hatások által okozott károk utólagos megszüntetésére hozott drága intézkedések megelőzhetők.
 • A jogi megfelelőség rendszeres ellenőrzése, kizárja a környezetvédelmi előírások megsértését követő jogi következmények kockázatát.
 • Meggyorsíthatja az engedélyezési eljárásokat és csökkentheti a hatósági felügyeletet, előnyt élvez a pályázati támogatások elnyerésénél.
 • A hitelesített EMAS rendszer Önnek mint beszállítónak, sok szakágazatban komoly előnyt jelent.


  EMAS hitelesítés: HU-V-0001-2022

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása