Control de la contaminació lumínica: aspectes clau

Webinar Gratuito

Webinar Gratuito

Webinar: Control de la contaminació lumínica: aspectes clau

Quins són els aspectes clau que es comproven en els controls? Qui ha de fer un control sectorial de contaminació lumínica? Quan cal realitzar mesures in situ?... respondrem totes aquestes qüestions per tal de donar una mica de llum sobre aquest vector ambiental


Objetiu:

 • Aclarir els principals conceptes aplicables en matèria de contaminació lumínica, conèixer quina és la documentació mínima que cal disposar/elaborar referent a aquesta instal·lació i poder determinar quins aspectes són d’aplicació segons el tipus d’activitat i la data de posada en funcionament.

 • També concretar en quins casos cal realitzar un control sectorial de contaminació lumínica, i quines periodicitats de controls aplica en cada cas i aportar eines i documents de consulta útils per tal de poder fer les valoracions oportunes.


Dirigit a:

 • Empreses de Catalunya que passen controls ambientals i que disposen d’enllumenat exterior i els és d’aplicació la normativa de Contaminació Lumínica.

 • Enginyeries d’activitats i Consultories ambientals.


Programa de la sessió:

 • Normativa i documentació aplicable.

 • Contaminació lumínica: Què és i a qui perjudica.

 • Identificació dels elements contaminants d’una instal·lació d’il·luminació exterior.

 • Àmbit d’aplicació.

 • Quins aspectes cal complir en cada cas? + introducció als conceptes tècnics associats.

 • Quan cal realitzar mesuraments sobre terreny?. Que es pot mesurar i que s’ha de calcular in stiu?

 • Marc en el que es realitzen les comprovacions: 1.  Identificació d’instal·lacions d’alta/baixa incidencia. 2. Aclariment sobre el Control Sectorial en matèria de contaminació lumínica.

 • Valoració de modificacions respecte condicions autoritzades.


PONENTS

MarianaMARIANA PASTORINO

Directora Tècnica de EC-PCAA TÜV SÜD 

Directora Tècnica de l’EC-PCAA TÜV SÜD des de l’any 2006. A més és la Responsable del departament de medi ambient a Catalunya. Té una experiència de 20 anys en l’àmbit del control ambiental d’activitats.

 

Manel

MANEL ROIG

Enginyer director tècnic de Miatec Innova 

Ha sigut membre dels grups de treball redactors dels Reglaments sobre prevenció de la contaminació lumínica de Catalunya i Balears (Menorca). Secretari de l’associació Ramon San Martín que va organitzar el I Simposi internacional sobre CL a Barcelona el 2004

Siguientes pasos

Site Selector