contaminacion atmosferica

Activitats amb llicència ambiental: Controls ambientals i d’emissions atmosfèriques

Webinar

Webinar

OBJECTIU

Amb els darrers canvis normatius ha canviat la sistemàtica i periodicitat de control d’emissions per activitats de l’annex II de la PCAA, és a dir, les sotmeses a llicència ambiental. L’objectiu del webinar és aclarir el règim de controls ambientals i d’emissions atmosfèriques al qual estan sotmeses les activitats subjectes a llicència ambiental. 

Un webinar de caràcter pràctic en el que orientarem als assistents en quins controls han de passar aquestes activitats i quina documentació justificativa han de disposar i quins aspectes es comproven a cada control.

Aclarirem què és un CAE (Control Atmosfèric d’Establiment) a qui li toca i amb quina periodicitat i tips interessants referents al control d’emissions a l’atmosfera (focus exempts, periodicitats, etc)

DIRIGIT A

Aquest webinar va dirigit al àmbit de Catalunya. Concretament a:

  • Empreses subjectes a llicència ambiental, Annex II de la Llei 20/2009, de Prevenció i Control ambiental de les activitats.
  • Enginyeries d’activitats i Consultories ambientals. 

PONENT

Mariana PastorinoMariana Pastorino

Directora Tècnica de EC-PCAA TÜV SÜD

Mariana Pastorino és la Directora Tècnica de l’EC-PCAA TÜV SÜD des de l’any 2006. A més és la Responsable del departament de medi ambient a Catalunya. Té una experiència de 20 anys en l’àmbit del control ambiental d’activitats

 

NOTA INFORMATIVA: ESTE WEBINAR SERÁ IMPARTIDO EN CASTELLANO

Siguientes pasos

Site Selector