Auditing and System Certification

ISO 14001

Samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Milieubeheer is gedefinieerd worden als een toekomstgerichte en systematische implicatie van milieuaspecten in politieke en ondernemende beslissingen. Het nut van het milieubeheer is enerzijds ideëel, b. v. een verhoogde medewerkersmotivatie of een beter imago. Anderzijds is het nut ook tastbaar materieel door kostenbesparingen als gevolg van een verminderd ressourceverbruik.

De norm ISO 14001 is voor de opbouw van milieubeheersystemen een wereldwijd geaccepteerde basis. Certificeringen volgens deze norm door geautoriseerde organisaties hebben zich ondertussen als een publiciteitseffectieve maatregel bewezen.

Sinds 1996 vormt de norm ISO 14001 de basis voor opbouw, invoering, controle en ontwikkeling van milieubeheersystemen. De norm bepaalt de desbetreffende eisen, die in eender welke organisatie als ook in verschillende geografische, culturele en sociale omstandigheden van toepassing zijn.

ISO 14001: 2004

In november 2004 word een revideerde versie van de ISO 14001 uitgegeven. Deze verving de vorige norm en dient nu ook als basis voor de certificatieprocedure van de milieubeheersystemen. De revisie verduidelijkte de eisen aan de milieubeheersystemen en biedt een verbeterde compatibiliteit met de ISO 14001. De ISO 14001 staat hier weliswaar niet alleen, zij is veeleer het enige certificeerbare deel van een hele normenfamilie.

 

Voordelen

 • Internationale erkenning van het milieubeheersysteem
 • Identificatie van foutbronnen en de eliminatie
 • Concurrentievoordelen door het ISO 14001-Certificaat / TÜV Management Service-Oktagon
 • Continue verbetering van het milieubeheersysteem
 • Verbetering van rechtszekerheid
 • Voorspelbaarheid van aansprakelijkheidsrisico's
 • Motivatie van alle medewerkers
 • Kwalificatie van de medewerkers

Voorwaarden

 

Of het nu om ambachtelijke bedrijven, grote concerns, servicebedrijven of maatschappelijke instellingen gaat, in elke onderneming besturen processen het succes. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor relevante domeinen in milieu en veiligheid.

 

De belangrijkste voorwaarden:

 • Een schriftelijk vastgelegde milieupolitiek, die door de directie aan alle medewerkers communiceerd wordt
 • Uitvoering van een eerste milieuinventaris/ een milieutest
 • Van de milieutest afgeleide milieudoelen en de omzetting in een milieuprogramma
 • Een gedocumenteerd milieubeheersysteem dat gebruiksklaar en functioneel is
 • Een gedocumenteerde werkwijze voor de uitvoering van audits/milieubedrijfskeuringen met een plan voor de eerste bedrijfskeuringencyclus
 • (slechts voor EMAS: een ontwerp van de milieuverklaring)

Certificering - Validering

 

Het ISO 14001-Certificaat blijft nog steeds een belangrijk bewijsdocument voor klanten en een waardevol marketing-instrument voor ondernemingen. Maar volgroeide managementsystemen verwachten meer van beoordelingsprocedures van de certificeerder en van de auditoren. Een continue verbetering is een claim voor zowel de certificeerder alsook de bedrijven.

 

De daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de certificeerder kunnen als volgt worden samengevat:

 • Verhoogde flexibiliteit:
  • Een aanpassing aan de door klanten gekozen handelswijze, aan zijn gebruikte rijpheidsgraadmodel, is vereist.
 • Versterking van de eigenverantwoordelijkheid:
  • De volgroeide handelswijze van de klant en de hooggekwalificeerde medewerkers worden ook als basis voor de beoordelingsprocedure tijdens de externe expertise ingezet.
 • Verhoging van het vertrouwen:
  • Doel is de opbouw van vertrouwen in het vermogen en de inspanning van een onderneming, niet de controle op de naleving van een statisch regelwerk.
 • Coaching en begeleiding:
  • Naast de controlefunctie treedt versterkt het aspect dienstverlening op. De zelfstandige klant moet ondersteunt worden op zijn weg naar business excellence. De individuele sterke punten moeten aangemoedigd worden.
 • Meerwaarde - Stijging:
  • De prestatie van de certificeerder wordt tevens onderworpen aan een kosten/nut controle. Zijn evaluatie moet leiden tot een erkenbare meerwaarde voor de onderneming.

 

 

Uw voordelen op een rij

* krijg objectieve aanbevelingen voor continue verbeteringen

* wees zeker dat uw systeem effectief is en praktisch in het lokale milieu

* werk samen met een professioneel, onafhankelijk, onpartijdig keuringsorganisme

* de beschikbaarheid van gekwalificeerde en ervaren auditoren

* geniet van de voordelen van een TÜV SÜD certificaat, dat internationaal herkend en geaccepteerd is

Next Steps

Site Selector