Banner on AS EN 91XX

EN/AS 9100

Neem een vliegende start

Veiligheid eerst! Dat zou goed de slogan kunnen zijn voor de ruimtevaart! Veiligheid is iets dat het meeste speelt in hun gedachten.

Het beschermen van hun interesses in fundamenteel. Dus wanneer het aankomt op hun leveranciers is het belangrijk dat er aan specifieke eisen voldaan wordt. Dit heeft als gevolg dat een certificatie door een derde partij kan aantonen dat er conformiteit is met een kwaliteitsmanagementsysteem.

TÜV SÜD helpt u erbij om de internationaal gekende standaarden voor de ruimtevaart te behalen en implementeren: AS/EN9100.

De AS/EN9100 is zeer gekend bij en nageleefd door de grote ruimtevaartfabrikanten. Als u met hen zaken wilt doen, moet je aan deze norm voldoen. Gebaseerd op de ISO9001:2000, legt hij nadruk op kwaliteit, veiligheid en technologie. Alle delen van de industrie en de toelevering zijn inbegrepen.

De serie ebstaat uit AS/EN9100 (OEM and Parts Suppliers), AS/EN9110 (Maintenance Organisations) and AS/EN9120 (Distributors of Aerospace-related materials, hardware and components).

Met andere woorden, alles wat u nodig hebt om de veiligheidsbewuste klanten tevreden te stellen en zeker te zijn van een succesvolle toekomst.

UW VOORDELEN OP EEN RIJ

 • wees zeker van klantentevredenheid
 • maak veilige en betrouwbare producten die tegemoetkomen aan de klant en de huidige eisen op een regelmatige basis
 • globaliseer en uniformeer de standaard om zo dubbel werk en verschillende verwachtingen van verschillende leveranciers te vermijden
 • focus uw bedrijf op de eisen, karakteristieken en speciale verzoen van uw klanten
 • verhoog uw kansen in de ruimtevaart wereld
 • verbeter proces- en productkwaliteit
 • herstructureert uw leveranciers om zo een betere kwaliteit te leveren
 • win aan potentieel om zo variatie in kwaliteit te vermijden
 • verhoog efficientie
 • voldoe aan een systeem dat onderstuend wordt door regelgevende instanties
 • win aan potentieel om systeem audits te vermijden
 • toon aan dat u werkt volgens globaal erkende kwaliteitsstandaarden

Wereldwijd begrepen. Veiligheid in de Luchtvaart.

Branchespecifieke managementsystemen zetten zich meer en meer door. Ook in het domein van de luchtvaart wijzen alle ontwikkelingen in dezelfde richting. Maar waarom? Verschillende branches leggen zwaartepunten. In de luchtvaart staan niet alleen de procesoriëntatie en het bezorgings- en risicomanagement centraal. Ook de speciale vereisten aan de documenten- , configuratie- en ontwikkelingsdocumentatie zijn extra belangrijk. Met behulp van de EN/AS 9100 kan elke organisatie aan alle kwaliteiteisen voldoen en gelijktijdig de basis voor een continue verbetering van de activiteiten creëren. Naast een consequent waardebehoud van de kennis van de onderneming lukt het om ook fouten meteen en efficiënt te vinden en deze direct te elimineren.

EN/AS 9100 op een rij:

Het Europese kwaliteitsmanagementsysteem voor lucht- en ruimtevaart EN/AS 9100, die op de ISO 9001:2008 gebaseerd is, bestaat uit volgende delen:

 • EN/AS 9100 betreft de constructie/ontwikkeling, productie, montage en onderhoud ( gebaseerd op de ISO 9001:2008)
 • EN/AS 9110 betreft de onderhoudsorganisaties
 • EN/AS 9120 betreft dealers en leveranciers
 • Hoge vereisten aan de kwaliteit van de auditoren
 • Een steekproefmethode voor locaties is niet van toepassing
 • Verlangd wordt een speciale auditrapportering en -evaluatie

De lucht- en ruimtevaart zwaartepunten zijn:

 • Documentenmanagement
 • Configuratiemanagement
 • Aanbestedingen

 • Productieplanning
 • Ontwikkelingsdocumentatie
  • Planning
  • Valideren
  • Verificatie

 

Next Steps

Site Selector