OHSAS 18001 OHS management system certification

OHSAS 18001

Arbeiders beschermen tegen ongevallen

In vele industrieën is het belangrijk om een proactief en prevetief werkend management te hebben. Zo’n systeem legt de  nadruk op risicofactoren in het identificeren van het eventueel gebeuren van ongevallen in de werkplaats.

De OHSAS 18001 Certificatie is een Occupational Health and Safety (OH&S) standaaard die deze noodzaak aanpakt. Het is gebaseerd op de BSOHSAS 18001:2007 die bedrijven in staat stelt om verantwoordelijke risicocontroles uit te voeren en continu hun veiligheid en de gezondheid van hun werkkrachten te verbeteren.

De internationale groep auditoren van TÜVSÜD kan u helpen de nodige certificaten te behalen. Daarbij toont u meteen aan dat u constant werkt voor het verbeteren van de gezondheid en het risicomanagement voor uw personeel.

Met onze wereldwijde expertise begrijpen we de legale implicaties waar uw bedrijf mee te maken krijgt, zowel internationaal als lokaal.

Eender welke locatie, eender welke cultuur. TÜV SÜD is een betrouwbare partner om u te helpen bij de bescherming van uw personeel.

Uw voordelen op een rij

  • Bescherm de HR van uw organisatie
  • Verbeter uw OH&S
  • Verlaag kosten veroorzaakt door ongevallen, ziekten en andere factoren
  • Bekom een TÜV SÜD certificaat dat wereldwijd erkend en geaccepteerd is
  • Verkrijg objectieve aanbevelingen voor continue verbeteringen
  • Wees op de hoogte van de trefbaarheid van uw systeem en hoe het effect heeft op het lokale milieu
  • Werk samen met een professioneel, onafhankelijk en onpartijdig keuringsorganisme
  • Beschik over de mogelijkheid te werken met ervaren auditoren

OHSAS 18001

Bij het werk gebeuren fouten. Fouten in werkstromen kunnen leiden tot risico's voor leven en gezondheid: Werknemers hebben een ongeval of worden ziek. Ondernemingen moeten dergelijke gevallen vermijden. Wettelijke vereisten en regels van de ongevallenverzekeringsorganen nemen de verantwoordelijken in de plicht. Risico's kunnen niet volledig worden vermeden. Maar door passende methoden en systemen, kunnen risico's beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau. Tegenwoordig zijn tekortkomingen in gedrag en organisatie de hoofdoorzaken voor ongevallen. Om deze tekortkomingen te elimineren heeft zich een werk- en gezondheidsbeschermings-managamentsysteem volgens OHSAS 18001:2007 opgericht. De standaard leidt tot vroegtijdige gevarenidentificaties. Daardoor wordt de werk- en gezondheidsbescherming continue verbeterd.

De essentie van een werkbeschermingsmanagementsysteem

 

Preventie begint aan de Basis. Om gevaren te kunnen erkennen, moeten uw werknemers opgeleid en gemotiveerd zijn. Ze moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de ongevallen te voorkomen. Eventuele materiële schade en ongevallen moeten onderzocht worden. Preventieve maatregelen moeten ook worden afgeleid uit de verduidelijking van het individuele evenement. Werkbescherming draagt ook bij tot het economische succes van uw bedrijf. U hebt daardoor lagere kosten wegens ziekte, downtime, of reparatie van materiële schaden.

Wat levert OHSAS 18001 voor uw bedrijf

 

OHSAS 18001 kan niet alle risico's elimineren. Door een uitgebreid en competent omgezet systeem kan het bedrijf aantonen, dat al het nodige gedaan is, om ongelukken te voorkomen. Met de OHSAS 18001 voldoen ze aan de verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers en creëren rechtszekerheid voor de verantwoordelijken.

Voorwaarden

 

Er zijn geen beperkingen voor de invoering van een systeem aan OHSAS 18001. Elk bedrijf, die werknemers in dienst heeft, profiteert van een goed georganiseerde werkbescherming. U kan dit aantonen aan uw klanten, uw medewerkers, uw partners, uw leveranciers, de autoriteiten en alle anderen, dat uw onderneming staat voor werkbescherming en een proces met continue verbetering.

Certificering

 

De certificering gebeurt na het beproefde proces van managementsystemen. Het proces kan op de specifieke vereisten aangepast worden. De auditoren zijn ervaren deskundigen op het gebied van werkbescherming. Het certificaat heeft een waarde voor drie jaar, waarbij jaarlijks een controle audit en elke drie jaar een herhalingsaudit plaatsvinden

Next Steps

Site Selector