Auditing and System Certification

PED 2014/68/EU drukvaten

TÜV SÜD Benelux Industrie Service is een NOTIFIED BODY, met kennummer 0036 volgens de Europese richtlijn 2014/68/EU (ook PED of Pressure Equipment Directive genoemd), die ingang vond op 29 mei 2002.

Met meer dan 130 jaar ervaring in het domein van drukvaten en stoomketels, is de TÜV SÜD Benelux groep goed gepositioneerd om uw organisatie assistentie te geven op het vlak van produkten en systemen.

De PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive) is van toepassing op alle stationaire installaties, met een druk hoger dan 0.5 bar, die in de Europese unie in verkeer worden gebracht.

Voorbeelden van installaties volgens de richtlijn:

• Stationaire drukvaten
• Warmtewisselaars
• Stoomketels
• Drukgascilinders
• Pijpleidingen
• Opslagtanks
• Veiligheids- en drukventielen

De PED is ook van toepassing op het samenbouwen van de boven vermelde installaties, bouwgroepen genoemd.

De PED dekt alle essentiële eisen, maar geeft geen specificaties voor het ontwerp, de produktie en het testen.
De antwoorden hierop kunnen worden gevonden door het gebruik van nationale normen, regelwerken en geharmoniseerde normen.

TÜV SÜD Benelux Industrie Service is eveneens genotificeerd voor de Europese richtlijn 1999/36/EC, ook TPED (Transportable Pressure Equipment Directive) genoemd.

De TPED is gelijkaardig met de PED maar is ontworpen voor het vrije verkeer van niet-stationaire drukapparaten, bijvoorbeeld gasflessen voor produkten van klasse 2 van het ADR/RID, binnen de Europese gemeenschap.

Next Steps

Site Selector