ts-pr-banner-newsroom

Inteligentní města s inteligentním osvětlením

Urbanizace a technologická efektivita

Urbanizace a technologická efektivita

Podle jednoho z paradigmat udržitelnosti lze překonáním tradičního pojetí města vytvořit propojený, efektivní a bezpečný městský systém: inteligentní město. Inteligentní osvětlení se může stát jeho důležitou součástí. Zároveň je důležité znát předpisy pro trhy, kde jsou tyto technologie nejrozvinutější, což je oblast, ve které sehrává TÜV SÜD klíčovou roli.
ts-pr-florian-hockel

S rychlým hospodářským rozvojem a zvyšujícím se počtem obyvatel se města rozrůstají a stávají se složitějšími. Urbanizace ovlivňuje životy lidí, ekonomiku, životní prostředí a komunity. Jde o nové příležitosti, novou kvalitu života, nové hospodaření se zdroji. Odpovědné a udržitelné řízení, které zajistí budoucnost všem, má proto zásadní důležitost.

V této souvislosti stále více nabývá na reálných konturách koncepce inteligentního města, nebo také „smart city“. Díky využití pokročilých technologií, jako jsou internet věcí (IoT) a připojení k datům v reálném čase, se města mohou stát efektivnějšími, udržitelnějšími a pro občany příjemnějšími k životu. Jedním z příkladů je „inteligentní osvětlení“, tj. veřejné osvětlení s LED světelnými zdroji, které využívá senzory a technologie k tomu, aby se díky větší míře propojení a ovladatelnosti přizpůsobilo potřebám města a jeho obyvatel, a tím snížilo náklady na energii a zlepšilo bezpečnost a kvalitu života. Kombinací dvou technologií LED a IoT lze tedy dosáhnout skutečného pokroku.

Urbanizace a inteligentní města jsou úzce spjaty s udržitelností, protože růst a rozvoj měst má významný dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Vznik udržitelných inteligentních měst vyžaduje efektivní plánování a řízení zdrojů, jako jsou energie, voda a odpady, a také využívání inovativních technologií, jako je inteligentní osvětlení.

Jaké potřeby na jedné straně a jaké příležitosti na straně druhé vedou ke změně paradigmatu a k většímu využívání inteligentního osvětlení (nebo propojeného osvětlení) ve městech a na silnicích?

Zásadní potřebou je snížit provozní náklady a zlepšit energetickou účinnost systémů veřejného osvětlení. Většina samospráv již z tohoto důvodu učinila první krok k přechodu na pouliční osvětlení využívající technologii LED, a dosáhla díky tomu úspor energie ve výši 30 až 70 %.

„Zavedením inteligentního a propojeného osvětlení je možné rozpoznat neefektivity, včas zasáhnout do údržby a přizpůsobit jas a intenzitu každé pouliční lampy nebo svítidla aktuálním požadavkům," říká Florian Hockel, ředitel pro rozvoj obchodu a služeb společnosti TÜV SÜD. Například v noci, kdy je na ulicích méně lidí než večer a kdy je nižší potřeba světla, lze intenzitu osvětlení automaticky upravit pomocí funkce stmívání. To prodlužuje životnost světelných zdrojů, což má za následek prodloužení intervalu jejich výměny. „Toto „adaptivní osvětlení“ může generovat značné ekonomické úspory v oblasti správy a údržby a má dopad na výdaje samospráv."

Optimalizace nákladů je jen jednou z výhod, které musí veřejná samospráva při přechodu na inteligentní osvětlení zvážit. Inteligentní a propojené pouliční osvětlení se může stát základem nového řízení měst, protože lze využívat body již existující a strukturované sítě, konkrétně sítě veřejného osvětlení. Inteligentní pouliční osvětlení může integrovat nové technologie a nabízet nové služby, jako jsou:

  • Adaptivní osvětlení;
  • Systémy monitorování dopravy a řízení městské mobility;
  • Systémy pro předávání informací občanům;
  • Rozpoznání kritických situací nebo mimořádných událostí;
  • Monitorování životního prostředí (senzory počasí/životního prostředí atd.);
  • Dopravní/parkovací senzory;
  • Městské kamerové systémy;
  • Sběr a nakládání s odpady;
  • WLAN.

„Díky zapojení internetu věcí do jediné sítě se mohou sloupy veřejného osvětlení, z nichž některé jsou vybaveny solárními moduly, stát také nabíjecími stanicemi a infrastrukturou pro elektromobily, které jsou v mnoha regionech stále nedostatečné," dodává Florian Hockel.

Podle studie analytické společnosti Berg Insight roste trh s inteligentním pouličním osvětlením ve městech velmi rychlým tempem - 22,7 % ročně - a odhaduje se, že do roku 2027 dosáhne 63,8 milionu připojených pouličních svítidel. Podle odhadů zveřejněných ve studii společnosti Mordor Intelligence bude mít trh s inteligentním osvětlením v roce 2023 hodnotu více než 19 miliard USD a do roku 2028 dosáhne hodnoty téměř 50 miliard USD, což odpovídá více než 20 % růstu CAGR během předpokládaného období (2023-2028).

V Německu se již některá města rozhodla investovat do inteligentního městského osvětlení, ale celkově zde i nadále zůstává značný prostor k dalšímu růstu. Podle německéno hodnocení inteligentních měst Bitkom Smart City Index 2023 jsou v čele pelotonu v kategorii „Energie a životní prostředí“ města Trevír, Paderborn a Wolfsburg, při hodnocení ukazatele „Inteligentní pouliční osvětlení“ zase patří k lídrům města Trevír, Cáchy a Darmstadt. V celosvětovém měřítku patří podle IMD Smart City Index Report 2023 mezi lídry města Curych, Oslo a Canberra.

„Na dnešním globalizovaném trhu je pro vstup na všechny trhy důležité a nezbytné znát vnitrostátní a místní předpisy. Výrobci a distributoři inteligentních systémů osvětlení se mohou obrátit na společnost TÜV SÜD, která jim bude prostřednictvím své služby Global Market Access průvodcem a oporou při vstupu na nejdůležitější trhy v tomto odvětví," uzavírá Florian Hockel.

Další informace naleznete ZDE.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION