ts-pr-banner-newsroom

TÜV SÜD: tržby poprvé překročily hranici 3 miliard eur

Tisková konference k ročním výsledkům TÜV SÜD

Tisková konference k ročním výsledkům TÜV SÜD

TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost, zabezpečení a udržitelnost. V roce 2023 zvýšil tento mezinárodně působící poskytovatel služeb své tržby meziročně o 9,6 % na přibližně 3,1 miliardy eur, a tím poprvé překročil hranici 3 miliard eur, přičemž zisk vzrostl o 11,6 % na 217,7 milionu eur. Společnost TÜV SÜD měla v roce 2023 celosvětově téměř 28 000 zaměstnanců, z toho skoro polovinu mimo Německo.

  • Silný obchodní model: Tržby 3,139 miliardy eur, zisk (EBIT) 217,7 milionu eur
  • Růst ve všech segmentech a regionech
  • Investice do budoucnosti: 180,5 milionu eur na inovativní řešení a testovací infrastrukturu
  • Zaměření na růstové trhy: digitalizace a udržitelnost

TS-PR_Johannes BussmannTÜV SÜD patří mezi přední mezinárodní poskytovatele zkušebních, inspekčních a certifikačních služeb (TIC). „Hospodářský rok 2023 byl velmi uspokojivý,“ prohlásil Dr. Johannes Bussmann, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, na tiskové konferenci k výročním výsledkům společnosti v Mnichově. „Náš obchodní model prokázal svou odolnost i v náročných politických a ekonomických podmínkách.“ Společnost již mnoho let úspěšně pokračuje v růstu. Nejdůležitějšími požadavky pro dosažení tohoto cíle je neustálé přizpůsobování portfolia služeb současným výzvám a vývoj inovativních řešení pro témata budoucnosti, včetně digitalizace a udržitelnosti.

V roce 2023 vzrostly tržby společnosti TÜV SÜD o 9,6 % na celkových 3,139 miliardy eur, čímž mezinárodní poskytovatel služeb poprvé překročil třímiliardovou hranici. Zisk (EBIT) byl rovněž kladný, meziročně vzrostl o 11,6 % a dosáhl 217,7 milionu eur. Aby společnost TÜV SÜD pokračovala ve své úspěšné dráze, investovala v roce 2023 více než 180 milionů eur do rozvoje digitálních služeb a služeb založených na umělé inteligenci, do modernizace a rozšíření svých globálních laboratorních zařízení – nové laboratoře byly otevřeny například v Číně, Indii a USA – a do vzdělávání a dalšího profesního rozvoje svých zaměstnanců. Společnost se dále zaměřila na udržitelnost v oblastech, jako jsou projekty novostaveb a modernizace stávajících prostor.

stabilní růst díky široké základně

TS-PR_Matthias J Rapp„Z obchodního hlediska se společnost TÜV SÜD může s uspokojením ohlédnout i za rokem 2023," prohlásil prof. Matthias J. Rapp, finanční ředitel společnosti TÜV SÜD AG, s tím, že růstu společnosti bylo dosaženo díky příspěvkům ze všech jejích segmentů a regionů. Každý ze tří segmentů společnosti TÜV SÜD, tj. PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE, tvoří přibližně jednu třetinu příjmů společnosti. „V roce 2023 překonaly všechny tři segmenty hranici jedné miliardy eur,“ uvedl prof. Rapp. Přibližně 7 300 zaměstnanců segmentu PRŮMYSL vygenerovalo tržby ve výši 1 033 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 7,4 %. Finanční ředitel rovněž vyzdvihl působivé výsledky více než 6 500 zaměstnanců v segmentu MOBILITA, kteří dosáhli tržeb ve výši 1 073 milionů EUR, což představuje dvoumístný nárůst o 13,5 %. 8 900 zaměstnanců v segmentu CERTIFIKACE dosáhlo příjmů ve výši přibližně 1 051 milionů EUR, což představuje nárůst o 7,9 %.

TÜV SÜD dosáhl celosvětového růstu ve všech regionech. Region EVROPA, zahrnující Evropu včetně Německa, dosáhl v roce 2023 opět nejvyšších tržeb. Profesor Rapp zdůraznil: „Náš region EVROPA v roce 2023 vytvořil přes tři čtvrtiny podnikových příjmů ve výši 2 402 milionů eur.“ V regionu AMERIKA došlo k výraznému nárůstu tržeb. K tomu přispěl především pozitivní vývoj v oblasti průmyslových služeb, kde tržby vzrostly o 11,6 % na 198 milionů eur. Pokračující růst zaznamenal také region ASIE, kde se tržby zvýšily o 4,2 % na 539 milionů EUR. Největší vliv na růst v tomto regionu mělo testování výrobků a certifikace.

Finanční ředitel vyjádřil svůj optimismus a důvěru v budoucnost, když prohlásil: „Očekáváme, že všechny naše segmenty budou v průběhu roku pokračovat ve svém růstu. Budeme pokračovat v cílených investicích, abychom naši společnost a naše podnikání nasměrovali do udržitelné budoucnosti.“ Za tímto účelem byla v roce 2023 zřízena kancelář pro udržitelnost, která navrhuje a řídí interní aktivity společnosti TÜV SÜD v oblasti udržitelnosti a vývoj udržitelných produktů a služeb.

digitalizace a energetická účinnost budov

„Naším cílem je být pro naše zákazníky partnerem v otázkách udržitelnosti. Toho však můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud zajistíme, že naše vlastní činnost bude udržitelná,“ zdůraznil Dr. Bussmann. „S ohledem na to intenzivně pracujeme na snižování emisí – například zlepšováním energetické účinnosti našich budov a zlepšováním budoucnosti našich nákupů a zásobování.“

Všechny velké novostavby společnosti z posledních let – včetně projektu Algorithmus, jehož výstavba právě probíhá v místě centrály TÜV SÜD – splňují nejvyšší možné energetické normy platné v době výstavby. Společnost Algorithmus nedávno získala předběžnou certifikaci potvrzující splnění nejvyšší úrovně standardů Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB); konečná certifikace bude následovat po dokončení budovy v roce 2025. Aktivity společnosti TÜV SÜD v oblasti udržitelného rozvoje se však v žádném případě neomezují pouze na stěžejní projekty tohoto druhu; jen v průběhu roku 2024 budou fotovoltaické systémy instalovány na dalších 14 obchodních místech a nové testovací centrum pro vozidla, které se staví ve městě Muensingen v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, je celé dřevěné a bude obsahovat inovativní energetický koncept a nejmodernější testovací technologie. Toto středisko bude sloužit jako prototyp pro program modernizace všech zkušebních středisek v celém Německu.

„Budovu Algorithmus využíváme také jako pilotní projekt pro testování digitalizace stavebních projektů, což nám umožňuje zdokonalovat naše vlastní služby v této oblasti, které zahrnují digitální plánování, energetickou optimalizaci založenou na simulaci, využití digitálních nástrojů ve fázi výstavby a konečně nastavení digitálního dvojčete pro následný provoz budovy," řekl Dr. Bussmann. Rozsáhlé portfolio služeb společnosti TÜV SÜD podporuje celý realitní sektor v jeho úsilí o zvýšení udržitelnosti a zahrnuje certifikaci podle uznávaných standardů udržitelnosti, jako jsou BREEAM, DGNB a LEED, jakož i Kalkulačka ekologických budov, která poskytuje prvotní odhad udržitelnosti budovy a dopadu renovačních opatření na budoucí náklady na energii.

obnovitelné zdroje energie a vodík

Kromě zlepšení energetické účinnosti a udržitelnosti budov jsou rozhodujícími faktory pro omezení negativních dopadů změny klimatu a pro vytvoření udržitelné budoucnosti další rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a rychlé zavedení vodíkového hospodářství. „Společnost TÜV SÜD již mnoho let podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a poskytuje komplexní služby v oblastech, jako je větrná energie, fotovoltaika a technologie baterií a skladování energie,“ zdůraznil Dr. Bussmann. „Kromě toho podporujeme zavádění vodíkového hospodářství tím, že poskytujeme průkopnická řešení v celém dodavatelském řetězci.“

Například v roce 2023 zavedla společnost TÜV SÜD vedle osvědčeného standardu GreenHydrogen také certifikaci BlueHydrogen pro nízkouhlíkový vodík a rozšířila rozsah své certifikace H2-Readiness pro elektrárny a jejich komponenty o zařízení poháněná motorem. Odborníci v laboratořích společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a Garchingu u Mnichova též testují slučitelnost s vodíkem u materiálů a součástí používaných například pro vozidla a stanice pro tankování vodíku. TÜV SÜD také poskytuje podporu výrobcům vozidel na vodíkový pohon v celém procesu schvalování, který zahrnuje testování a certifikaci systémů palivových článků a také individuální schvalování a schvalování prototypů v rámci homologačního procesu.

normy a transparentnostSt

"Aby byla udržitelnost skutečně úspěšná, potřebujeme jednotné normy a vysokou úroveň transparentnosti, která bude podpořena nezávislým testováním a certifikací," zdůraznil Dr. Bussmann. TÜV SÜD jako nestranná třetí strana provádí ověřování uhlíkové neutrality podle uznávané normy PAS-2060 a ověřuje uhlíkovou stopu podle norem ISO 14064 a 14067.

Akvizice společností Ruby Canyon Environmental v USA a Ruby Canyon Mexico umožnila společnosti rozšířit své zdroje v oblasti validace a verifikace projektů v oblasti změny klimatu, což je strategie, která byla v tomto roce dále podpořena akvizicí americké společnosti Forest Resource Solutions and Technologies. Certifikáty z těchto projektů mohou společnosti využít k dobrovolné kompenzaci svých nevyhnutelných emisí uhlíku. Do kompenzace lze zahrnout pouze projekty, které splňují podmínky uznávaných standardů, jako je Verified Carbon Standard nebo Gold Standard.

kybernetická bezpečnost a umělá inteligence

Inovace v TÜV SÜD se dále zaměřují na vývoj a rozvoj služeb souvisejících s digitalizací. „Naše aktivity v této oblasti zahrnují poskytování řešení, která chrání organizace, kritickou infrastrukturu a zařízení podléhající pravidelným kontrolám před kybernetickými útoky, a podporu při využívání umělé inteligence v různých oblastech,“ vysvětlil Dr. Bussmann. Poukázal na to, že zavedení umělé inteligence přinese radikální změnu do mnoha odvětví a že důvěra v tuto převratnou technologii je nezbytným předpokladem tohoto trendu.

Vzhledem k tomu v TÜV AI.Lab TÜV SÜD spolupracuje s TÜV-Verband a dalšími společnostmi TÜV na vývoji základních principů a nástrojů, které podporují srovnatelnost při testování umělé inteligence, a to na základě zdrojů včetně připravovaného zákona Evropské unie o umělé inteligenci. Kromě toho odborníci TÜV SÜD vypracovali „rámec kvality“, který již umožňuje provádět analýzy kvality, hodnocení rizik a posuzování shody v prostředí umělé inteligence. Vychází z požadavků stanovených CertifAIEdTM, což je první certifikační program na světě pro hodnocení etických aspektů systémů umělé inteligence.

Vedle poskytování služeb pro stále více digitalizovaný svět využívá společnost TÜV SÜD digitalizaci také při vývoji vlastních služeb. Odborníci společnosti spolupracují s dalšími předními organizacemi, včetně společností Microsoft a dSpace, na projektech, jako je Digital Loop, koncept pro automobilový průmysl, který podporuje homologaci aktualizací softwaru vozidel, a TÜV SÜD Lift Manager, řešení pro kontrolu výtahů s umělou inteligencí, které podporuje efektivní a nákladově optimalizovanou prediktivní údržbu.

„Vývoj inovativních řešení a procesů a naše působení v národních a mezinárodních výborech a komisích poukazuje na naši schopnost porozumět nejmodernějšímu technickému vývoji a společenským požadavkům a přetavit je v konkrétní služby,“ zdůraznil Dr. Bussmann. „Ve světě, který se neustále mění, je tato schopnost klíčem k zajištění, aby společnost TÜV SÜD byla i nadále zastáncem bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti – nyní i v budoucnu.“

Více informací je dostupných na internetu:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION