webinar

Pozvánka na online seminář pro projektanty a dodavatele výtahů - 1. etapa

Zveme vás na náš seminář, který proběhne 11. dubna od 9 do 11:30 hodin online.

Seminář je určen pro technické pracovníky firem zabývající se návrhem a výrobou výtahů.


Hlavní témata:

  • Výhled v oblasti tvorby a harmonizace evropských norem pro výtahy do roku 2030. 
  • Komentář k revizi norem EN 81-21:2022 a EN 81-71:2022 a dopad jejich změn na konstrukci výtahů.

Termín konání:                    11.04.2024 dopoledne cca 2,5 hod., online přes MS TEAMS

Cena:                                   1 200,- Kč (bez DPH)/osoba

Pořadatel:                            TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky:       Zuzana Gabrielová, e-mail: [email protected], mobil: 728 646 975

Pro přihlášení prosím uveďte: 

Jméno a příjmení účastníka, název společnosti / fyzické osoby pro fakturaci, adresa sídla dle OR / adresa fyzické osoby, IČO, Telefon, E-mail.

Pro přihlášení můžete vyplnit také tento dokument a zaslat elektronicky na e-mail výše.

Přihlášky zasílejte do 30.3.2024


PROGRAM:

08:45 - 09:00             Prezence

09:00

  1. Nové předpisy a harmonizované normy pro posuzování shody výtahů podle směrnice pro výtahy a bezpečnostní komponenty č. 2014/33/EU (progres ve vývoji a zavádění EN pro výtahy – pracovní program CEN/TC 10)
  2. Komentář k požadavkům nově zveřejněných harmonizovaných norem:

- EN 81-71:2022

- EN 81-21:2022

11:00     Diskuse s přednášejícím a zhodnocení semináře

11:30     Předpokládané ukončení semináře


Poznámka:

Seminář je součástí cyklu tří seminářů s cílem v předstihu připravit průmysl na nové požadavky legislativních předpisů a požadavky harmonizovaných norem. Platba za účastnický poplatek bude prostřednictvím zálohové faktury, kterou prosím uhraďte nejpozději do 5.4.2024. Po obdržení platby obdržíte na zadaný email přístupové údaje na seminář.

Odborný garant:

Ing. Jan Poledna

gestor pro oblast výtahů a ZZ, TÜV SÜD Czech s.r.o.

 

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

 

Přihláška na online seminář: Výtahy - I. etapa

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION