ts-pr-banner-newsroom

TÜV SÜD: Jak mírnit dopady mikroplastů na životní prostředí? Máme řešení.

Na cestě k oběhovému hospodářství

Na cestě k oběhovému hospodářství

Problematika ochrany životního prostředí a udržitelnosti stojí momentálně v centru pozornosti textilního průmyslu více než kdy předtím. Jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým odvětví čelí, je snížit dopad mikroplastů z textilií, a to zejména z mikrovláken vznikajících ze syntetických textilií, na životní prostředí. Ve snaze minimalizovat tyto dopady a realizovat přechod na udržitelné oběhové hospodářství používá společnost TÜV SÜD inovativní metody testování.

Jedním z hlavních zdrojů znečišťování životního prostředí mikroplasty jsou vlákna uvolňovaná z textilií. V současné době se řada oděvů vyrábí ze syntetických vláken, jako jsou polyester, nylon a akryl. Při jejich praní se uvolňují částice, které se dostávají do vodních toků a znečišťují životní prostředí. Společnost TÜV SÜD vyvíjí snahu zmírňovat dopady mikroplastů na životní prostředí.

Výzvy pro textilní průmysl

Textilní průmysl čelí významným výzvám, včetně dramatického 40 % nárůstu spotřeby textilu v EU za několik posledních desetiletí. Z hlediska emisí skleníkových plynů toto odvětví momentálně překonává i leteckou a námořní dopravu. EU navíc považuje 165 z více než 1 900 chemických látek používaných ve výrobě za nebezpečné. Bohužel pouze jedno procento použitých textilií je recyklováno pro výrobu nového oblečení.

Mikroplasty - neviditelná hrozba pro životní prostředí

Mikroplasty v textilu jsou syntetická vlákna o délce menší než 5 milimetrů. Jedná se o nejběžnější formu znečištění vody, která však představuje velkou hrozbu pro vodní ekosystémy a mořské organismy. Mikroplasty se z oděvů uvolňují zejména při praní syntetických textilií. Skutečnost je taková, že 35 % syntetických vláken v oceánu pochází z textilu a při praní se ročně uvolní 124 až 308 mg/kg syntetických vláken, což představuje celkem asi 40 000 tun syntetických vláken.

Dopady na životní prostředí

Mikrotextilie významně přispívají ke znečištění mikroplasty, protože většina dnešních oděvů se vyrábí ze syntetických materiálů, jako jsou polyester, nylon a akryl. Tato mikrovlákna se uvolňují při praní oděvů ze syntetických materiálů a jsou nejrozšířenější formou mikroplastů v životním prostředí, ovlivňují tak ekosystémy po celém světě. Podle statistik ohrožují například 52 % mořských želv, 90 % mořského ptactva, 100 % korálových útesů a 96 % veškeré biodiverzity.

Jak může pomoci testování na přítomnost mikroplastů

Zkoušky na přítomnost mikroplastů hrají zásadní roli při určování, kolik mikroplastů se z textilních výrobků a materiálů uvolňuje. Přispívají také k lepšímu pochopení, jak tyto výrobky ovlivňují životní prostředí, a pomáhají tak aktivně formovat legislativu, protože zjišťují množství mikrovláken, která se dostávají do našich vod z různých textilních tkanin a vláken. Umožňují výrobcům snížit znečištění mikroplasty díky vědomému výběru surovin, a splnit tak závazek k udržitelnosti.

Služby testování na přítomnost mikroplastů zajišťované společností TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD se aktivně zapojuje do boje proti znečištění mikroplasty a usiluje o to, aby byl textilní průmysl šetrnější k životnímu prostředí. Společnost nabízí zkušební metody, včetně metod AATCC TM212-2021 a ISO 4484-1:2023, pro stanovení uvolňování úlomků vláken při praní textilií. Společnost TÜV SÜD vyvíjí inovativní metody testování na přítomnost mikroplastů pro posouzení náchylnosti komerčně dostupných syntetických textilií k vylučování mikroplastů. Díky své uznávané odbornosti v oblasti zajišťování kvality a rozsáhlým znalostem v oblasti testování textilních výrobků pomáhá společnost TÜV SÜD dosahovat lepší kvality výrobků.

Měkké zboží u společnosti TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD provozuje celosvětovou síť přibližně 25 zkušeben pro kůže a textil. Rozsah poskytovaných služeb sahá od fyzikálních testů až po chemické analýzy. Odborníci společnosti TÜV SÜD nabízejí testování výrobků i jejich kontrolu před expedicí na místě výroby a provádějí audity a certifikace v souladu se všemi předními vnitrostátními a mezinárodními normami. Společnost TÜV SÜD tak podporuje výrobce, vývozce a odběratele po celém světě a pomáhá jim spolehlivě plnit všechny normy kvality a bezpečnosti.

Bližší informace:

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION