ts-pr-banner-newsroom

Evropský rekord ve výstavbě nových čerpacích stanic H2

V roce 2022 bylo po celém světě uvedeno do provozu 130 vodíkových čerpacích stanic, z toho 73 v Asii a 11 v Severní Americe. V Evropě bylo otevřeno 45 čerpacích stanic - více než kdykoli předtím. Nejvyšší počet nově zprovozněných čerpacích stanic na světě opět zaznamenala Jižní Korea. To je výsledek 15. ročního hodnocení H2stations.org, webových stránek společnosti Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST). V současné době je infrastruktura vodíkových čerpacích stanic k dispozici již ve 37 zemích světa.

Na konci roku 2022 bylo celosvětově v provozu 814 vodíkových čerpacích stanic. Pro dalších 315 lokalit již existují konkrétní plány. Nově se přidala Kolumbie, Kypr a Izrael, kde bylo zprovozněno po jedné vodíkové čerpací stanici. To znamená, že vodík lze nyní natankovat již ve 37 zemích.

ts-pr-lbst-europa-enNa konci roku bylo v Evropě k dispozici 254 čerpacích stanic, z toho 105 v Německu. Druhé místo v rámci Evropy zaujímá i nadále Francie s 44 čerpacími stanicemi, následovaná Velkou Británií a Nizozemskem, které mají po 17 čerpacích stanicích, a Švýcarskem s 14 čerpacími stanicemi.

V Asii bylo na konci roku 2022 v provozu celkem 455 čerpacích stanic, 165 v Japonsku a 149 v Jižní Koreji. Počet čerpacích stanic v Číně se odhaduje na
138 – přesný přehled je zde obtížný vzhledem k omezenému množství dostupných údajů.
Jižní Korea zaznamenala se svými 45 dalšími čerpacími stanicemi v roce 2022 opět nejvyšší počet nově zprovozněných čerpacích stanic na světě, přičemž tato země buduje infrastrukturu pro všechna vozidla s palivovým článkem.

V roce 2022 bylo zprovozněno 11 nových čerpacích stanic v Severní Americe. Z celkového počtu 89 čerpacích stanic se jich 70 nachází v Kalifornii, což i nadále představuje největší podíl.

Interaktivní mapy lokalit a individuální hodnocení

Webové stránky H2stations.org (www.h2stations.org) nabízejí nejucelenější přehled všech vodíkových čerpacích stanic na světě, a to jak zprovozněných, tak plánovaných a odstavených, a poskytují k tomu interaktivní mapy. Nabídku informací doplňují údaje o vývoji vodíkové infrastruktury a příslušné statistiky.

Základní databáze je vedena a průběžně aktualizována od roku 2005. V současné době již obsahuje podrobné informace o téměř 1 700 čerpacích stanicích po celém světě. „Navzdory rostoucím nárokům na správu poskytujeme základní údaje na webu H2stations.org pro soukromé použití zdarma,“ říká výkonný ředitel LBST Dr. Uwe Albrecht. „Pro profesionální použití poskytujeme licence na data včetně dalších podrobných informací o technologiích a trzích. Vytváříme rovněž pravidelné zprávy o aktuálním vývoji a individuální analýzy pro naše zákazníky.“

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, holdingová společnost TÜV SÜD AG, je poradenskou společností v oblasti udržitelného zásobování energií a mobility. Poskytuje podporu svým mezinárodním klientům z oblasti obchodu a politiky v otázkách týkajících se technologií, trhů, strategie a udržitelnosti. Významné mezinárodní společnosti důvěřují spolehlivému hodnocení aktuálního vývoje a inovací v oblasti energetického managementu a mobility ze strany společnosti LBST a oceňují její široké odborné znalosti, zejména ve všech oblastech týkajících se vodíku. Čtyři desetiletí zkušeností interdisciplinárního týmu renomovaných odborníků tvoří základ rozsáhlé kompetence společnosti LBST. Další informace: https://www.lbst.de

Upozornění pro redakce: Tiskovou zprávu a mapy v reprodukovatelném rozlišení naleznete na adrese https://www.h2stations.org/press-releases.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION