TÜV SÜD podporuje společnosti při dosahování cílů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti

TÜV SÜD poskytuje širokou škálu služeb pro podporu podnikům, které usilují o splnění zákonných požadavků na snižování emisí uhlíku a o dosažení dalších rozsáhlých cílů a záměrů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti.

Průmyslové provozy se podílejí na celosvětových emisích uhlíku více než 40 procenty. Proto, má–li být v této oblasti dosaženo globálních cílů, bude nutné uskutečnit zásadní změnu. Dvojí hnací silou této změny jsou na jedné straně stále přísnější zákonné požadavky a na druhé straně ambiciózní cíle samotných společností. „Mnohá průmyslová odvětví a společnosti si dnes uvědomují, že proaktivním prosazováním cílů v oblasti udržitelnosti a dekarbonizace mohou získat významnou výhodu oproti svým globálním konkurentům,“ zdůraznil Thore Lapp, manažer obchodní jednotky TÜV SÜD Green Energy & Sustainability. Ukázkovým příkladem je ocelářský průmysl, kde se v současné době usilovně závodí o co největší udržitelnost výrobních procesů.

TÜV SÜD svým rozsáhlým portfoliem služeb podporuje společnosti ve většině odvětví, umožňuje jim doložit plnění zákonných požadavků a pomáhá při realizaci a dokumentaci vlastních plánů dekarbonizace. Tyto služby zahrnují ověřování uhlíkové stopy, certifikaci uhlíkové neutrality podle celosvětové normy PAS 2060, inventury skleníkových plynů v rámci režimů ISSC a REDcert2 a komplexní hodnocení udržitelnosti na základě cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Řada produktů veriX Edition, vyvinutých interně společností TÜV SÜD, poskytuje podnikům další možnosti, jak ověřit uhlíkovou stopu výrobních procesů a zdokumentovat pokrok v plnění cílů dekarbonizace.

Přečtěte si více o našich službách v oblasti udržitelnosti: https://www.tuvsud.com/cs-cz/temata/podnikova-udrzitelnost 

Carbon Neutrality Certification

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION