Posuzování rizik a monitorování výkonnosti pro udržitelné dodavatelské řetězce

Pozvánka na webinář

Pozvánka na webinář

V současné době musí podniky zvažovat složitá témata, jako je nedostatek zdrojů, obchodní napětí a změny v regulaci. Tyto různorodé úvahy jsou vzájemně propojené a závislé a mohou narušit dodavatelský řetězec. Zúčastněné strany mají stále větší očekávání, že dodavatelé byli řádně kvalifikováni z hlediska jejich výkonnosti v oblasti udržitelnosti a že celý hodnotový řetězec je monitorován z hlediska dodržování právních předpisů. V důsledku toho se zhoršuje význam auditů v rámci dodavatelského řetězce pro snížení dopadů na životní prostředí, zvýšení spokojenosti zákazníků a etické podnikání.

Webinář "Posuzování rizik a monitorování výkonnosti pro udržitelné dodavatelské řetězce" vám pomůže pochopit, jak technologie podporuje posuzování a měření rizik u dodavatelů a jak audity v otázkách udržitelnosti usnadní dodržování požadavků vůči vyvíjejícím se povinnostem náležité péče.

Dozvíte se, jak můžete integrovat nejmodernější technologie a audity dodavatelského řetězce jako osvědčený postup pro vybudování odolné a pečlivé sítě dodavatelů.

Více informací a registrace: Risks and Performance for Sustainable Supply Chains | TÜV Italia (tuvsud.com) 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION