ts-pr-banner-newsroom

TÜV SÜD provádí technickou due diligence pro CMBlu

Společnost CMBlu Energy AG se sídlem v německém Alzenau vyvíjí udržitelná elektrochemická řešení pro skladování energie. V rámci hloubkové technické kontroly - due diligence (TDD) posoudila společnost TÜV SÜD úroveň připravenosti technologie, podnikatelský záměr a plánovanou expanzi výroby v Evropě a USA.

ts-pr-cmbluTechnická due diligence (TDD) neboli náležitá hloubková kontrola vytváří pevný základ pro významná investiční rozhodnutí, což je obzvláště u nových technologií a mladých firem zásadní prvek. Z tohoto důvodu společnost CMBlu pověřila firmu TÜV SÜD provedením komplexní analýzy TDD. Baterie Organic SolidFlow vyvinuté společností CMBlu nabízejí ekologické, udržitelné a nákladově efektivní řešení pro skladování energie. Cílem TDD bylo posoudit technickou proveditelnost, patentovou situaci, podnikatelský záměr a zamýšlené rozšíření výroby.

„Jednou z klíčových součástí TDD bylo stanovení úrovně technické připravenosti,“ říká Gerhard Klein, vedoucí projektu ve společnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „To zahrnovalo nejen posoudit hlavní součásti baterií jako takové, ale také zajistit potřebné materiály a výrobní kapacity v plánovaných továrnách na výrobu baterií.“ V nadcházejících letech plánuje společnost CMBlu masivní rozšíření výroby v Evropě a zejména v USA. Odborníci TÜV SÜD také přezkoumali klíčové ukazatele výkonnosti předložené společností CMBlu, včetně provozních a investičních nákladů.

Výsledkem analýzy TDD je zjištění, že vývoj baterie Organic SolidFlow společnosti CMBlu dosáhl vysoké úrovně technické připravenosti (TRL). Celkový systém dosahuje úrovně TRL 7 na devítistupňové stupnici TRL podle normy ISO 16290, zatímco elektrochemický systém na základě kompletní specifikace a kvalifikace dosáhl úrovně TRL 8.

Výkon a spolehlivost této inovativní technologie byly ověřeny v rozsáhlých testech. „Baterie využívá nehořlavé a netoxické kapalné a pevné materiály pro ukládání energie, které výrazně snižují bezpečnostní rizika,“ vysvětluje Gerhard Klein. Potřebné materiály lze navíc získat relativně levně z recyklovatelných organických látek. Hodnocení provedené firmou TÜV SÜD jako třetí stranou umožňuje společnosti CMBlu prokázat, že její baterie SolidFlow nabízejí účinné a stabilní řešení pro ukládání energie a jsou udržitelnou alternativou k tradičním bateriovým systémům. 

S ohledem na plánované rozšíření výroby dospěla společnost TÜV SÜD ve své zprávě o provedené due diligence k závěru, že společnost CMBlu je schopna odpovídajícím způsobem rozšířit výrobní procesy a zajistit plynulé dodávky požadovaných materiálů. Díky silnému technickému týmu, který je důkladně obeznámen s výrobními procesy a potřebnými kontrolami kvality, může společnost zajistit kvalitní a konzistentní výrobu.

Technická due diligence prováděná společností TÜV SÜD

Technická due diligence prováděná společností TÜV SÜD zahrnuje posouzení aktiv, podnikatelského záměru, řízení a regulačních požadavků, jakož i bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Prostřednictvím studií proveditelnosti odborníci z TÜV SÜD dále poukazují na rizika a příležitosti spojené s novými technologiemi nebo inovativními řešeními. Kromě toho lze v různých fázích projektu určit příslušnou úroveň technické připravenosti (TRL).

 

Redakční poznámka: Tiskovou zprávu a fotografii (poskytnutou společností CMBlu Energy AG) lze nalézt také na internetu na adrese: www.tuvsud.com/newsroom.

Stáhnout fotografii (@ CMBlu Energy AG)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION