ts-pr-banner-newsroom

TÜV SÜD testuje a certifikuje podíl recyklátu v textiliích

Global Recycled Standard (GRS) a Recycled Claim Standard (RCS)

Global Recycled Standard (GRS) a Recycled Claim Standard (RCS)

Společnost TÜV SÜD získala od neziskové organizace Textile Exchange akreditaci k testování a certifikaci recyklovaných textilií. Testovat bude podle normy Global Recycled Standard (GRS) a Recycled Claim Standard (RCS). Oděvní a textilní průmysl zvyšuje podíl recyklovaných materiálů ve svých výrobcích, a tím šetří zdroje, což doloží zmíněný certifikát. Kromě toho bude jasné, že jsou v rámci celého výrobního řetězce zohledněny sociální faktory a hledisko životního prostředí.

Etablované módní značky v současné době uvádějí na trh několik desítek nových kolekcí ročně. Fast fashion tak zároveň produkuje stále více „starého textilu“, který musí být zlikvidován. Proto EU prosazuje strategii udržitelnějších a recyklovatelnějších textilií. Počet společností, které používají recyklované suroviny pro výrobu textilií, roste. „Dobrovolnou certifikací podle norem GRS a RCS výrobci a prodejci prokazují, že podíl recyklovaných materiálů v jejich textiliích činí nejméně 50 % a že původ recyklovaných vláken lze kdykoli dohledat,“ říká Matthias Rosenthal, viceprezident Consumer Products v divizi Softlines společnosti TÜV SÜD. „Tímto způsobem podporujeme společnosti v jejich odpovědnosti za udržitelnou cirkulární ekonomiku.“

Současně společnosti posilují svou konkurenceschopnost. Spotřebitelé se stále více zajímají o původ a ekologickou stopu módy. Na základě norem GRS a RCS lze kontrolovat jak meziprodukty a konečné produkty, tak i výrobní závody a sociální a environmentální aspekty. Každý certifikovaný výrobek nebo závod může být označen logem GRS. Tímto způsobem účastníci trhu podporují transparentnost v celém dodavatelském řetězci, vymezují se tak proti praktikám označovaným jako greenwashing a přispívají k dosažení cílů udržitelnosti. V neposlední řadě snižují dopady na životní prostředí způsobené spotřebou energie a vody, používáním barviv nebo bělicích prostředků a likvidací odpadu.

Podobnosti a rozdíly systémů

Systém GRS spravovaný organizací Textile Exchange se zaměřuje zejména na textilní průmysl a pokrývá několik fází výrobního řetězce, zatímco RCS má širší záběr a uplatňuje se v různých odvětvích. Systém GRS staví do popředí sledovatelnost recyklovaných materiálů a dodržování environmentálních a sociálních standardů. Tento systém zahrnuje také zvláštní požadavky na nakládání s chemickými látkami, minimalizaci odpadu a spotřebu vody. RCS se naproti tomu zaměřuje na ověřování a označování podílu recyklovaných materiálů ve výrobku, avšak zahrnuje i požadavky na sledovatelnost.

Zkoušky odolnosti přispívají k cílům udržitelnosti

Cílem textilní strategie EU není pouze lepší recyklace. Za účelem minimalizace odpadů a škodlivých dopadů na životní prostředí je nutné již od počátku zahrnout do vývoje produktu energetickou účinnost, životnost a opravitelnost. Hlavní požadavky:

  • Je třeba prodloužit životnost textilií.
  • Je třeba zvýšit recyklovatelnost a podíl recyklovaných vláken.
  • Neprodané nebo vrácené textilie již nesmí být ničeny.
  • Digitální pas výrobku by měl poskytnou základ pro rozhodování a posílit práva spotřebitelů.

„Pro dosažení těchto cílů je nezbytné investovat do inovativních a udržitelných výrobních zařízení pro odolnější, recyklovatelnější a ekologičtější módu a látky. Musíme zajistit sledovatelnost dodavatelského řetězce. Je nutná ještě užší spolupráce firem, vlád, neziskových organizací a spotřebitelů. Vzniká tak udržitelnější a transparentnější systém recyklace, který minimalizuje množství textilního odpadu a dopady na životní prostředí,“ říká Raffaella Santoro, ředitelka Global Strategic Solutions divize Softlines společnosti TÜV SÜD.

Díky zkouškám odolnosti poskytuje TÜV SÜD podporu oděvnímu a textilnímu průmyslu při dosahování cílů v oblasti udržitelnosti, a činí tak důležitý krok směrem k cirkulární ekonomice. Odborníci testují textilní suroviny a výrobky na pevnost v tahu a ohybu, jakož i na barevnou stálost a odolnost proti praní. Zkoumá se také oděr, tvorba záhybů a tzv. žmolkování, tj. stav, kdy se volné konce vláken spojují v uzlíky. Díky takto získaným údajům firmy zvyšují efektivitu a udržitelnost využívání materiálů a výroby, čímž přebírají společenskou odpovědnost.

Softlines společnosti TÜV SÜD

TÜV SÜD má celosvětovou síť přibližně 25 zkušeben pro kůže a textilie. Služby zahrnují jak fyzikální zkoušky, tak chemické analýzy. Kromě testování výrobků provádějí odborníci TÜV SÜD kontroly před expedicí na místě a nabízejí audity a certifikace podle všech hlavních národních a mezinárodních norem. TÜV SÜD tak výrobcům, vývozcům a odběratelům po celém světě poskytuje podporu při spolehlivém dodržování místních norem kvality a bezpečnosti.

GRS/RCS u společnosti TÜV SÜD

Prohlédněte si služby TÜV SÜD v oblasti spotřebního zboží a maloobchodu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION