Prototyp nového měřicího zařízení pro plánované osvětlení

Společnost TÜV SÜD vyvinula a otestovala nový přístroj k měření směru světla využitelný pro návrháře světelných zdrojů. Výrobci a projektanti poprvé získávají přesné údaje o tom, jak je světlo trojrozměrně rozloženo na předměty v prostoru, což umožňuje lépe vyhodnotit světelné scény pro konkrétní prostředí. Za účelem dalšího vývoje zařízení odborníci zpřístupňují konstrukční plány na internetu.

ts-pr-dr-jan-krueger

„Dosavadní měřicí přístroje se většinou omezovaly na dvourozměrné zobrazení a nebyly příliš praktické, protože nezobrazovaly různé typy osvětlení,“ říká Dr. Jan Krüger, odborník na světlo, svítidla a multimédia společnosti TÜV SÜD. „S naším novým prototypem mohou uživatelé snadno posoudit osvětlení jakéhokoli objektu v prostoru. Můžeme také měřit účinek jednotlivých bodových zdrojů světla, plošných zdrojů světla nebo složitějších světelných scén.“ Výrobci, projektanti a uživatelé tak mohou ještě přesněji a konkrétněji navrhovat osvětlení přijímacích, obchodních či prodejních prostor, interiérů vozidel nebo uměleckých inscenací, což má zásadní vliv na příjemný pocit a viditelnost objektů.

Otočná měřicí hlava ve zkušební laboratoři 

Srdcem měřicího zařízení je jednodeskový počítač. Ten ovládá fotometrickou jednotku vybavenou dvěma digitálními světelnými senzory. Dva servomotory automaticky otáčejí měřicí hlavou kolem dvou os. Během otáčení fotometrická jednotka snímá a dokumentuje úrovně osvětlení - v závislosti na poloze a směru. Za tímto účelem měřicí zařízení vypočítá rozložení úrovně osvětlení z každého úhlu natočení a světelný vektor pro každý směr. Z toho odborníci odvodí informace týkající se směrovosti a difuzity. Tak se graficky znázorní osvětlení jako trojrozměrné těleso.

ts-pr-cad-model-measurement-device-prototype

Ilustrace: CAD model prototypu měřicího zařízení TÜV SÜD

 

Další rozvoj open source

V březnu letošního roku představil Dr. Jan Krüger první výsledky měření tohoto zařízení na
25. evropském kongresu světelné techniky LICHT2023 v Salcburku. Na online službě GitHub jsou nyní k dispozici konstrukční data, kód v jazyce Python s grafickým uživatelským rozhraním, schémata zapojení s datovými listy senzorů a motorů; to zahrnuje také software pro grafické znázornění rozložení osvětlení. „Těšíme se na nové podněty zvenčí,“ říká odborník na osvětlení Dr. Krüger. „Již nyní se totiž plánuje další prototyp.“

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION