Školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+

Důvody, proč toto školení rozhodně neopominout

Základním požadavkem legislativy aklíčovým prvkem ve  výrobě a prodeje bezpečných krmiv ve smyslu požadavků standardu GMP+ je provedení analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů tzn. aplikace principů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ve všech částech krmivářského řetězce. Zavedením a uplatňováním principů HACCP spolu se správnou výrobní (SVP) a hygienickou (SHP) praxí lze účinně předcházet kontaminaci krmiva a zamezit tak současně ohrožení zdraví zvířat a vstupu těchto kontaminantů do potravin pro lidskou spotřebu. Jedním ze standardů, který tyto prvky sdružuje je standard GMP+.

Na školení systému bezpečnosti krmiv GMP+ vás seznámíme s aktuálními změnami ve standardu GMP+ s ohledem na změnu verze standardu na GMP+ 2020 a způsoby, jak je implementovat. Dále probereme aktuální informace z oblasti úředních kontrol krmiv, aktuální požadavky na monitorování kontaminujících látek v krmivech, a i nové téma „Kultury bezpečnosti krmiv“. Součástí školení je zároveň podrobnější seznámení s aktuálními požadavky na obchod, skladování, překládku a přepravu krmiv v souladu s požadavky standardu GMP+.

Komu je školení určeno

Školení je určeno pro interní auditory, manažery kvality a technické pracovníky firem zabývajících se výrobou, obchodem a přepravou krmiv.


Termín a místo konání: 28.03.2023, EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava, Czech Republic

Cena: 5.200,- Kč (bez DPH) / osoba

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky: Ing. Ivana Kroupová, [email protected], Telefon: 724 743 419


Program:

08:00 – 08:30      Prezence

08:30 –09:00       Úvod do problematiky GMP+

                            Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

09:00 –10:15       Aktuální situace, změny a novinky ve standardu GMP+

                            Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

10:15 – 10:45      Přestávka na kávu

10:45 – 11:15      GMP+ 2020 a jak implementovat změny?

                            Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

11:15 – 12:00      Plán kontroly jakosti, aktuální požadavky na monitorování kontaminantů a registrace výsledků v databázi GMP+

       Ing. Hana Brychtová, Cerea

12:00 – 13:00      Oběd

13:00 – 13:45      Aktuální informace z oblasti úředních kontrol krmiv

       Ing. Jiří Fiala, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

   13:45 – 14:15      Obchod, skladování a překládka krmiv; Protokol „strážce brány“ pro nákup krmných surovin od prvovýrobců

      Ing. Jiří Harazim, Ph.D., TÜV SÜD Czech

  14:15 – 14:45      Požadavky na přepravu a její evidenci v podmínkách standardu GMP+, včetně vlastní přepravy krmiv

                               Ing. Lubomír Šimek, TÜV SÜD Czech

  14:45 – 15:15      Kultura bezpečnosti krmiv

                                Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

  15:15 – 15:30      Závěrečná diskuse

             

      Odborný garant:

      Ing. Milan Kroutil, Ph.D.

      Manažer divize Product Service

      Email: [email protected]

      Mobil: +420 725 438 647                         


resistenza-antimicrobica

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION