ts-pr-banner-newsroom

V oblasti autonomního řízení spoléhá KBA na odborné znalosti TÜV SÜD

Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel (KBA) opět pověřil společnost TÜV SÜD technickou podporou. Jejím obsahem je posoudit systémy managementu bezpečnosti a bezpečnostní koncepce pro autonomní řízení podle nařízení (EU) 2022/1426 a pro motorová vozidla s funkcí autonomního řízení ve vymezených oblastech provozu podle nařízení AFGBV (nařízení o schvalování a provozu autonomních vozidel). Společnost TÜV SÜD byla již dříve pověřena posuzovat oblast kybernetické bezpečnosti (UN R155), systém udržování vozidla v jízdním pruhu podle UN R157 a aktualizaci softwaru (UN R156). Spolu s novým pověřením ze strany KBA nyní společnost TÜV SÜD nabízí celou řadu služeb souvisejících se schválením typu autonomních vozidel, čímž dokládá svoji pozici neutrálního poskytovatele služeb v této důležité oblasti budoucnosti.

„Naše nové pověření je dalším důležitým prvkem pro výrobce automobilů a provozovatele vozidel a vozových parků v oblasti autonomního řízení jako celku. Nyní můžeme svým zákazníkům pomoci se všemi úkoly, které KBA pro schválení typu autonomních vozidel požaduje,“ říká Christian Gnandt, viceprezident Automated Driving. Společnost TÜV SÜD je jako technická podpora oprávněna posuzovat systémy managementu, architekturu systémů a koncepcí managementu bezpečnosti a systémy pro autonomní řízení jako celku a vypracovávat příslušné odborné posudky pro schválení ze strany KBA. Kromě národního nařízení AFGBV je regulačním základem prováděcí nařízení EU 2022/1426 pro schvalování typu plně automatizovaných vozidel (SAE Level 4). Christian Gnandt dodává: „Schválení malé série plně automatizovaných vozidel EU je důležitým krokem k tomu, aby byla tato technologie na silnicích dostupná všem.“

Odborníci ze společnosti TÜV SÜD poskytují technickou podporu výrobcům automobilů během celého procesu schvalování typu ze strany KBA. Za tímto účelem vyhodnocují bezpečnostní koncepce a systémy managementu bezpečnosti a provádějí fyzické testy ve vlastních i externích zkušebnách. Komplexní bezpečnostní zprávy vzešlé z tohoto procesu jsou poté podkladem pro schválení typu ze strany KBA. „Výrobci se mohou na odborné znalosti expertů ze společnosti TÜV SÜD plně spolehnout i při vývoji a schvalování svých autonomních vozidel. Rozhodujícím způsobem tak přispíváme k rychlému úspěchu na trhu,“ dodává Gnandt.

Ať už se jedná o kybernetickou bezpečnost, funkční bezpečnost, systémy managementu bezpečnosti, testy a zkoušky nebo nastavení právních rámcových podmínek, společnost TÜV SÜD již od počátku poskytuje podporu pro automatizované řízení a spolupracuje s celou řadou partnerů na národní, evropské i mezinárodní úrovni, aby zajistila bezpečné využití nové technologie na silnicích. Klíčovým faktorem jsou přitom mezinárodní normy a předpisy. Ty v konečném důsledku zajišťují, aby vozidla, ať už pocházejí odkudkoliv, měla vždy stejnou úroveň bezpečnosti. : „Bezpečnost je základem důvěry, a tím i úspěchu mobility zítřka,“ uzavírá Christian Gnandt.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION