zivotni prostredi

Životní prostředí

Rozvíjení ochrany životního prostředí

Rozvíjení ochrany životního prostředí

Naším cílem je přispívat k ochraně klimatu a zdrojů, a tím minimalizovat negativní dopady našich obchodních aktivit na životní prostředí.


 

závazky v oblasti ochrany životního prostředí

 

Poskytováním služeb a inovací pomáháme našim zákazníkům řídit ochranu životního prostředí a klimatu v souladu s naším firemním záměrem. Zároveň se snažíme, aby naše vlastní obchodní aktivity byly co nejvíce ekologické a minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí. V našich kancelářích a v provozech laboratoří a testovacích zařízení potřebujeme zdroje, jako jsou elektřina, topení, papír a voda.

Přestože naše ekologická stopa jako poskytovatele technických služeb je podstatně menší než u společností v jiných průmyslových odvětvích, jsme přesto odhodláni přispívat k ochraně klimatu a zdrojů a převzít odpovědnost za ekologické důsledky svých obchodních aktivit.

S ohledem na tuto skutečnost jsme v roce 2021 sestavili náš první mezinárodní inventář skleníkových plynů, který nyní zahrnuje údaje ze všech plně konsolidovaných dceřiných společností v Německu, Itálii, Španělsku, Velké Británii, USA, Indii, Singapuru, Číně, Japonsku a Jižní Koreji. To zabírá přibližně 90 procent našeho objemu příjmů a naší pracovní síly.  


Převážnou většinu naší podnikové uhlíkové stopy tvoří spotřeba energie na služební cesty nebo pro pobočky a související emise skleníkových plynů. Vzhledem k tomu je naším prvořadým cílem snížit emise v těchto oblastech. Souhrn našeho inventáře skleníkových plynů naleznete 
zde:

 

greenhouse gas emissions

Tvorbu inventáře skleníkových plynů zakládáme na obecných předpisech, jako je Protokol o skleníkových plynech, stejně jako na mezinárodní normě ISO 14064-1, i když v této fázi neusilujeme o plnou shodu. V letošním roce jsme dokončili interní audit jako důležitý krok na cestě k ověření naší uhlíkové stopy v souladu s ISO 14064-3. V dalším kroku zadáme ověření našeho inventáře skleníkových plynů třetí straně.  

 

náš přístup a naše cíle

 

Rámec pro všechny akční aktivity v oblasti životního prostředí je stanoven naší environmentální politikou, která platí globálně a je každoročně revidována a aktualizována. Současnými oblastmi, na které se tato politika zaměřuje, je snižování spotřeby energie a nákladů na spotřebu, nákup produktů a služeb, které účinně využívají zdroje, a školení našich zaměstnanců, aby se zvýšilo jejich povědomí o využívání přírodních zdrojů. 

Naše politika v oblasti životního prostředí také stanoví krátkodobý cíl v oblasti klimatu: od roku 2025 se snažíme snížit globální emise z rozsahu 1, rozsahu 2 a ze zvláště důležitého rozsahu 3 na čistou nulu. Abychom toho dosáhli, budeme se nejprve vyhýbat generování emisí, kdykoli to bude možné, a snížíme spotřebu zdrojů. Zbytkové emise v roce 2025 pak budou kompenzovány podporou certifikovaných a uznaných kompenzačních projektů. V roce 2021 jsme tento cíl upřesnili a zahrnuli jsme následující ukazatele výkonnosti: 

  • Neustálé snižování ročních emisí skleníkových plynů 
  • Roční snížení spotřeby energie, měřeno v MWh jako podíl na výnosech 
  • Budeme i nadále podporovat užití energie z obnovitelných zdrojů a neustále zvyšovat její využití jako procento celkové spotřeby elektřiny v TÜV SÜD  

 Kromě definování dalších ukazatelů výkonnosti pro konkrétní oblasti v současné době pracujeme na dlouhodobém klimatickém cíli a zavádíme klimatickou strategii přesahující časový rámec roku 2025. Naším cílem je snížit emise skleníkových plynů TÜV SÜD na nevyhnutelné minimum. Abychom vyvážili tyto nevyhnutelné emise, plánujeme postupně ukončit podporu opatření na kompenzaci uhlíku a nahradit je projekty zachycování a odstraňování uhlíku. Stejně jako u našich kompenzačních opatření budeme vybírat pouze certifikované a uznávané projekty. 

Vzhledem k tomu, že většinu naší uhlíkové stopy tvoří spotřeba energie a související emise skleníkových plynů, opatření ke zmírnění dopadu našich obchodních operací na klima se zaměřují na tuto oblast. S ohledem na tuto skutečnost jsme v loňském roce představili software pro správu energetických dat, který nám umožňuje optimálně sledovat a řídit skutečnou spotřebu energie v rámci systému řízení klimatu a energie. Typ a rozsah dat shromažďovaných systémem správy energetických dat vychází z norem ISO 50001 a ISO 14064-1. Od roku 2021 jsou všechna energetická data z německých lokalit zaznamenávána softwarem pro správu energetických dat a lze k nim získat přístup přímo. Software bude implementován v našich mezinárodních pobočkách od roku 2022. 

Zaměřili jsme se také na další environmentální témata. V budoucnu budeme například podávat zprávy o množství odpadu a spotřebě vody. Zavázali jsme se také k ochraně biodiverzity, přičemž první kroky zahrnují ozelenění střech a přírodní terénní úpravy v rámci renovace budov. Stále více našich lokalit zakládá úly a přijímá opatření, která podporují divoké včely.  

Níže je zobrazen výběr našich průmyslových činností:


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION