Závazek vůči společnosti

Budování udržitelné společnosti

Budování udržitelné společnosti

Propagací a realizací charitativních projektů významně podporujeme řešení společenských problémů a přispíváme k obecnému dobru.  


 

Společenský závazek TÜV SÜD

 

Společenská potřeba zavádět nové technologie bezpečným a účinným způsobem vedla v roce 1866 k založení dnešního TÜV SÜD. Zůstali jsme věrni slibu, který jsme učinili před více než 150 lety: umožnit pokrok prostřednictvím ochrany lidí, životního prostředí a majetku před riziky souvisejícími s technologiemi. Vždy jsme se zaměřovali na interakci technologie a lidstva jako celku.  

Naším cílem je zachovat si roli spolehlivého partnera pro naše zákazníky a společnost i do budoucna a zabývat se tématy budoucnosti, jako je dekarbonizace, oběhové hospodářství a zavádění odpovědných obchodních praktik ve fyzickém a digitálním světě. 

Kromě toho se jako firma snažíme hrát proaktivní roli v udržitelném rozvoji naší společnosti mnoha formami angažovanosti, od darů a spolupráce až po projekty z vlastní iniciativy. Zabýváme se zejména rozsáhlými aktivitami podporujícími technické a přírodovědné vzdělávání mladých lidí se zaměřením na příležitosti a výzvy digitalizace a na rovné příležitosti.

 

 

firemní společenská angažovanost

 

Poskytujeme rozsáhlé finanční prostředky na vzdělávací a školicí aktivity v oblasti techniky a vědy a podporujeme iniciativy určené ke zlepšení bezpečnosti a zabezpečení a minimalizaci rizik. V roce 2021 investovala TÜV SÜD AG a její členské společnosti přibližně 1,1 mil. EUR do firemní společenské angažovanosti. Tato částka zahrnuje dary a příspěvky pro neziskové instituce a také dividendu, která umožňuje Nadaci TÜV SÜD realizovat její projekty. V roce 2021 činily finanční investice do této firemní společenské angažovanosti přibližně 0,7 procenta ročního čistého zisku Skupiny TÜV SÜD. 

Veškeré dary a finanční prostředky společnosti od Skupiny TÜV SÜD jsou systematicky evidovány a transparentně shrnuty v každoročně vydávané zprávě. Uplatňujeme politiku přidělování darů, abychom zajistili, že realizace našich aktivit v oblasti společenské angažovanosti bude efektivně koordinovaná a v souladu s právními předpisy. Ustanovení zahrnují nepřípustnost darů ze strany TÜV SÜD politikům, politickým stranám nebo organizacím. 

V roce 2021 jsme také poskytli finanční pomoc oblastem postiženým katastrofou: po živelných záplavách v Německu v polovině roku 2021, které postihly především oblasti v Porýní-Falci a Severním Porýní – Vestfálsku; pomoc jsme poskytli regionálním humanitárním organizacím a iniciativám. 

V pandemickém roce 2021 jsme zesílili podporu iniciativ pro zlepšení života nemocných lidí, projektů pro lidi v nouzi a dobrovolnické práce. Zejména poskytujeme rozsáhlé finanční prostředky na vzdělávací a školicí aktivity v oblasti techniky a vědy a podporujeme iniciativy zaměřené na zlepšení bezpečnosti a zajištění a minimalizaci rizik. V této oblasti můžeme čerpat ze spontánní iniciativy našich zaměstnanců po celém světě, kteří podporují charitativní kampaně a dárcovství. 

 

 

závazek podpory SDGS – pro nás, naše zákazníky a společnost

 

Společnost TÜV SÜD se zavázala k plnění 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG) OSN a stále více je uplatňuje jako vodítko pro své vlastní aktivity. TÜV SÜD zároveň svými službami podporuje společnosti všech velikostí a ve všech oblastech průmyslu a podnikání a pomáhá jim dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti. Naše služby pomáhají navrhovat technologie, které jsou bezpečné a trvalé. Podporujeme také společnosti a organizace v efektivním dosahování cílů v oblasti udržitelnosti a poskytování věrohodných důkazů o jejich úspěších. Pro více informací o našich službách a SDG klikněte zde.

 

 

nadace TÜV SÜD

 

Nadace TÜV SÜD je jedním ze dvou vlastníků TÜV SÜD AG. Přes aktivity této nadace se financuje řada projektů po celém Německu, které se zaměřují na vzdělávání a školení mladých lidí v předmětech STEM (věda, technika, strojírenství, matematika). 

Rozsah tohoto projektového financování v roce 2021 zahrnoval projekty základních a středních škol, aktivity v oblasti technického a komerčního vzdělávání, podporu nových metod přípravy odborných učitelů, studentů a hostujících profesur na německých univerzitách pro vědce s mezinárodní reputací. Nadace TÜV SÜD v roce 2021 financovala přibližně 20 celoněmeckých projektů a letos na projekty vyčlenila více než 1 milion EUR. 

Od svého založení v listopadu 2009 investovala Nadace TÜV SÜD do svých projektů přibližně 4,5 milionu EUR. Většina finančních prostředků nadace pochází z dividend od TÜV SÜD AG a darů od společností ze Skupiny TÜV SÜD, a představují tak část zisků těchto organizací.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION