Oznámení o ochraně soukromí

Účelem tohoto oznámení o ochraně soukromí je informovat vás o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, a za jakými účely je zpracováváme.

Správce

Správci dat ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou: společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. (Novodvorská 994/138, Praha 4) a veškeré ostatní právní subjekty skupiny TÜV SÜD. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese .

Předmět ochrany osobních údajů 

TÜV SÜD Czech s.r.o. a další společnosti skupiny TÜV SÜD ("my", "nás", "naše") by Vám rády poskytly relevantní informace ohledně veletrhů, seminářů, newsletterů a dalších propagačních akcí týkajících se našich produktů a služeb ("marketingové informace").

Zpracování osobních údajů

Zajišťujeme, abychom zpracovávali osobní údaje (např. e-mailová adresa, tel. číslo), které nám poskytujete při žádosti o marketingové informace, výhradně k marketingovým účelům popsaným v odst. 2 tohoto oznámení o ochraně soukromí. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 (1)(a) GDPR. Bez těchto osobních údajů, které nám poskytujete za účelem získání marketingových informací, Vám bohužel tyto informace nemůžeme poskytnout.

Předávání osobních údajů

Za účelem poskytování marketingových informací a příslušných zákaznických dotazů využíváme externí zpracovatele, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem. Tito zpracovatelé jsou pečlivě vybírání a pravidelně auditováni za účelem kontroly ochrany Vašich osobních údajů. Dále využíváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje vlastním jménem (např. k podpoře zpracování dotazů zákazníků nebo marketingové činnosti).

Předávání osobních údajů zpracovatelům údajů je v souladu s čl. 28(1) GDPR, nebo případně vychází z našeho oprávněného zájmu o ekonomické a technické výhody spojené s využíváním specializovaných zpracovatelů údajů a skutečnosti, že Vaše práva a zájmy spojené s ochranou Vašich osobních údajů nemají přednost, čl. 6(1)(f) GDPR.

Osobní údaje zpracováváme rovněž v zemích mimo Evropskou unii ("EU"), a to na základě standardních smluvních doložek zveřejněných Evropskou komisí. Pro více informací nás můžete kontaktovat na adrese .

Smazání osobních údajů

Vaše osobní údaje smažeme nebo budeme anonymizovat, jakmile nebudou vyžadovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity v souladu s výše uvedenými odstavci. Pro zjištění dalších podrobnosti o koncepci uchovávání osobních dat nás můžete kontaktovat na adrese .

Práva subjektů údajů 

V rámci zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení a na jejich přenositelnost údajů týkající se Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u svého příslušného orgánu dozoru.

V případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů vychází z čl. 6(1)(f) nebo slouží přímo k marketingovým účelům, máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION