Certifikace výrobního místa pro průmyslovou aditivní výrobu (iAM)

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Certifikace výrobního místa pro průmyslovou aditivní výrobu (iAM)?

Certifikace TÜV SÜD iAM pro průmyslovou a aditivní výrobu podporuje centra aditivní výroby (AM), která jsou zaměřená na služby průmyslové kvality, a umožňuje se orientovat ve složité oblasti poskytování špičkových služeb na trhu.

Proč je certifikace pro průmyslovou aditivní výrobu iAM důležitá?

Techniky AM a základní technologie 3D tisku se rychle vyvíjejí. Požadavek na reprodukovatelnost a spolehlivost, který se stále více uplatňuje při výrobě, představuje zcela novou výzvu pro celé odvětví. Zainteresované strany mají také velká očekávání, jak může tato nová technologie přispět k inovacím sériové výroby, vysoká kvalita služeb je tak nezbytná.

Jelikož výroba AM umožňuje vytvářet nejmodernější konstrukce, výrazné zkrácení dodavatelského řetězce a zajistit konzistenci produktů, nesmí výrobu nic ovlivňovat. Kromě těchto výzev vyžaduje výroba AM také soulad s řadou mezinárodních a národních norem a požadavků.

Jaký přínos pro vaše podnikání má certifikace aditivní výroby iAM?

Certifikace aditivní výroby iAM ověřuje, že vaše společnost splňuje kritéria pro sériovou výrobu, zefektivňuje podnikové struktury a zvyšuje profesionalitu svých obchodních procesů. Poskytuje vám významnou konkurenční výhodu:

  • Poskytuje plán implementace k dosažení nejmodernějších průmyslových postupů AM.
  • Zajišťuje reprodukovatelnost vašeho produktu tak, aby klienti mohli důvěřovat vašim službám.
  • Naše certifikace umožňuje jednodušší a rychlejší globální škálování organizace a zajišťuje, že budete uznáváni jako přední průmyslový výrobce.
  • Zajišťuje soulad s nejnovějšími normami výroby AM prostřednictvím pravidelné recertifikace.
  • Neustále zlepšuje produkční prostředí s nezávislou zpětnou vazbou od třetích stran, která vám pomůže aplikovat metody osvědčených postupů

Certifikace TÜV SÜD iAM pro závody aditivní výroby

Technologie a metody výroby AM jsou velmi složité. Certifikace TÜV SÜD pro aditivní výrobu iAM podporuje centra výroby AM za účelem budoucího zabezpečení jejich podnikání. Sladění vašich aktivit výroby AM se spolehlivým rámcem našeho certifikačního schématu také pomáhá posílit důvěru trhu ve vaše výrobky a služby, protože TÜV SÜD je důvěryhodným výrobním partnerem pro různá průmyslová odvětví OEM a železniční průmysl.

Globální síť multidisciplinárních odborníků TÜV SÜD poskytuje komplexní podporu výroby AM. Naše rozsáhlé průmyslové zkušenosti a vedení v normotvorných projektech, jako jsou DIN SPEC 17071 a ISO / ASTM 52920, znamenají, že přímo přispíváme k bezpečnému a úspěšnému zavádění procesů výroby AM v globálním měřítku. Tento certifikační systém proto podporuje implementaci všech nezbytných norem v rámci výroby AM.

Přístup k výrobnímu závodu iAM

Certifikace TÜV SÜD pro výrobní závody iAM zahrnuje všechny požadavky, které by centrum výroby AM mělo splňovat od procesů až po pracovníky a technologie. Rovněž odpovídá všem technologiím výroby AM definovaným jako DIN EN ISO / ASTM 52900:2017, mimo jiné včetně PBF, MEX, VPP a DED.

Během hodnocení TÜV SÜD provedou naši odborníci z oboru výroby AM audit vašeho výrobního závodu AM. Zaměřujeme se na klíčové aspekty vašich podnikových procesů a ověřujeme soulad s platnými normami a průmyslovými postupy ze strategického i provozního hlediska. Zkontrolujeme také související periferní zařízení, jako jsou tryskací a směšovací stroje, rozbalovací stanice a další způsoby dokončovacích prací.

Certifikační značka výrobního závod iAM

Certifikační značka TÜV SÜD výrobního závodu iAM vás zviditelňuje, odlišuje vás na trhu výroby AM a do budoucna podporuje vaše podnikání i v situaci, kdy dojde k dalšímu vývoji požadavků. Certifikační značky a certifikáty vydané společností TÜV SÜD jsou také vynikajícími marketingovými nástroji, protože vám umožňují s důvěrou propagovat vaše schopnosti ve výrobě AM.

Certifikační značka výrobního závodu iAM se uděluje společnostem, které úspěšně prošly naším certifikačním programem. Značka platí po dobu tří let, přetrvávající shoda se následně ověřuje každoročním jednodenním dozorovým auditem. Můžete si být jisti, že vaše certifikace splňuje nejaktuálnější globální požadavky na výrobu AM, protože náš systém je založen na univerzálně platných normách zabezpečování jakosti. Jakmile budou tyto normy zveřejněny, budou implementovány v rámci pravidelných dozorových auditů TÜV SÜD.

Přední světová standardizace společností TÜV SÜD

Naše týmy odborníků mají desítky let zkušeností s výrobou a na poli mezinárodní standardizace se nacházejí na předním místě; v této oblasti zaujímáme roli svolavatele v rámci posuzování shody JG 75 a v rámci výroby AM dle ISO / ASTM TC 261 – Aditivní výroba. Zde jsou připravované normy:

  • ISO / ASTM PWI 52920-2 a aditivní výroba – principy kvalifikace – posuzování shody v průmyslových centrech aditivní výroby.
  • ISO / ASTM PWI 52920-1 a aditivní výroba – zásady kvalifikace – posuzování shody pro systém výroby AM v průmyslovém použití.
  • DIN-SPEC 17071

PROHLEDAT

Industrial Additive Manufacturing
Příběhy

Readiness to take on Industrial Additive Manufacturing

Enabling revolutionary progress

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION