Leasing Company Solutions

Řešení pro leasingové společnosti

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Jaká jsou řešení pro leasingové společnosti?

Jste-li leasingová společnost, jsou vozidla hlavním aktivem vašeho podnikání. Hodnota vašeho portfolia vozidel se odráží ve vašich rozvahách, takže je třeba zajistit, aby byla správně posouzena – jen tak dosáhnete co nejlepší návratnosti své investice. Vaše společnost musí také uvést vozidla do dobrého stavu a vyčistit je. Tím se zlepší jejich prodejnost – rychlý obrat je podmínkou maximalizace vaší investice. Kromě toho je třeba dokončit značné množství administrativy, jako je registrace vozidel, rušení registrace a pořizování registračních značek. Leasingová firemní řešení vám tak pomohou maximalizovat hodnotu vašeho portfolia vozidel.

Proč jsou řešení pro leasingové společnosti důležitá?

Naše řešení poskytují leasingovým společnostem několik výhod:

 • Ochrana aktiv společnosti v podobě vozidel prostřednictvím řešení, která zajistí, že maximalizujete investice do vozidel.
 • Zkrácení doby obratu vozidla díky partnerovi, na kterého se můžete spolehnout při údržbě a opravách.
 • Zachování konkurenční výhody díky řešením, která zlepšují kvalitu služeb a snižují provozní náklady, což vede k udržitelné konkurenční výhodě.
 • Snížení správy prostředků díky outsourcingu méně podstatných činností prostřednictvím důvěryhodného partnera, abyste se mohli soustředit na svou hlavní činnost.

TÜV SÜD je váš odborný partner pro řešení poskytovaná leasingovým společnostem

TÜV SÜD má dlouhodobé zkušenosti v oblasti dopravy a bezpečnosti, má také více než 100 let zkušeností s poskytováním řešení pro bezpečnou mobilitu po celém světě. Využitím odborných znalostí TÜV SÜD v oblasti dopravních řešení zajistíte, že vaše leasingová společnost bude z hlediska efektivity a ziskovosti fungovat optimálně. Jsme známí jako neutrální a nezávislý poskytovatel inspekčních služeb se zaměřením na zajištění hodnoty pro zúčastněné strany, nikoli pro akcionáře. Náš přístup zaměřený na zákazníka cílí na oblast kvality a bezpečnosti a přináší řešení, která optimalizují ziskovost i výhody a zároveň poskytují vaší organizaci dlouhodobou hodnotu. Pomáháme také minimalizovat provozní, pracovní a bezpečnostní rizika vašeho podnikání.

Řešení pro leasingové společnosti od TÜV SÜD

 • Správa ojetých vozidel – Naši odborníci mohou koordinovat opravy, zvyšovat úroveň repasování vozidel a vytvářet zprávy o odpisech u vrácených vozidel. Naše certifikace ojetých vozidel zahrnuje autentizaci od nezávislých stran a remarketingové služby zaměřené na zákazníka.
 • Posouzení poškození – TÜV SÜD nabízí zprávy o hodnocení, které se týkají oblastí souvisejících s vypořádáním pojištění.
 • Ocenění hodnoty – Provádíme hodnocení vozidel za účelem stanovení hodnoty pro komerční nákup, provádíme výpočty nákladů na opravy a údržbu.
 • Kvalita a optimalizace procesů – TÜV SÜD poskytuje řešení pro optimalizaci vašich prodejních procesů, a to včetně poradenství ohledně správy ojetých vozidel a zlepšování kvality, poskytuje také softwarové nástroje a revize norem výrobců i jednotlivých společností.
 • Environmentální účinnost – Máme zkušenosti s analýzou kritických bodů provozu společností a poskytujeme návrhy na zlepšení na základě našeho konceptu GreenFleet®, který snižuje emise uhlíku a náklady na palivo.
 • Bezpečnost práce – Naši odborníci mohou přezkoumat předpisy pro prevenci úrazů a poskytovat služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vašem pracovišti.
 • Audity výkonnosti – TÜV SÜD provádí audity efektivity chodu společnosti s cílem najít oblasti pro zlepšení, a to včetně auditů typu „mystery shopping“.
 • Kontrola vozidla – Nabízíme odborné technické prohlídky podle požadavků úřadů.
 • Výcvik – TÜV SÜD poskytuje školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž školení a poradenství určené prodejním týmům.

PROZKOUMAT

Used car vehicle - car dealership
Bílá kniha

Profits for used car dealerships

Take advantage of the increasing consumer demand for used cars with our 6P strategy.

Learn more

Produktový list
Produktový list
Produktový list

Zkoušky vozidel

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION