Plynové, vodní a parní turbíny

Služby pro turbínové generátory z jednoho zdroje

Služby pro turbínové generátory z jednoho zdroje

Rostoucí konkurence a ceny pohonných hmot – to jsou hlavní překážky pro efektivní a spolehlivý provoz elektráren. Klíčem k úspěchu na trhu je vysoce kvalitní a bezpečné provedení turbíny, které je v souladu s normami.

PROČ U TURBÍN ZVOLIT TÜV SÜD?

Jsme velmi zkušení a dokážeme vám poradit v oblasti inženýrství, výstavby a provozu stacionárních plynových, vodních a parních turbín. Také vás můžeme podpořit při zvyšování ekonomické životaschopnosti vašeho podnikání, zkrácení doby odstávek a zabránění škodám nebo ztrátám.

NAŠE SLUŽBY

 • Posuzování shody v souladu s příslušnými mezinárodními předpisy, např. Evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES (prohlášení o shodě CE)
 • Řízení jakosti během výroby
 • Audit výrobců a dodavatelů
 • Podpora při uvádění do provozu
 • Optimalizace opatření údržby / dohled nad generálními opravami
 • Optimalizace nákladů a energetické účinnosti
 • Posouzení stavu strojních zařízení / technické náležité péče
 • Testování výkonu, vibrací a čistoty páry
 • Analýza pevnosti a únavové životnosti
 • Systematická analýza defektů a poruch / analýza hlavních příčin (RCA)
 • Posouzení škod třetí stranou, i v roli soudního znalce
 • Podpora prodloužení životnosti a modernizace


Přehled vašich výhod

 • Zajištění kvality a fungování: Naši odborníci identifikují slabiny v rané fázi a zajišťují požadovanou kvalitu výroby, čímž zabraňují nákladným přepracováním a prostojům.
 • Chraňte své investice: Provedeme nestranné posouzení vašeho plánovaného investičního projektu, a poskytneme vám tak stabilní základ pro vaše rozhodování.
 • Zvýšení bezpečnosti provozu a hospodárnosti: Identifikujeme příležitosti ke zlepšení a spolupracujeme s vámi na vývoji řešení na míru pro dosažení vyšší efektivity a delší životnosti.
 • Poskytnutí jistoty: Naše analýzy poruch spolehlivě odhalí příčiny poruch.
 • Úspora peněz: Naše svědecké zprávy o poruchách a poškození pomáhají vyhnout se dlouhým a nákladným soudním řízením.
 • Podpora po celém světě: Máme zastoupení ve všech hlavních ekonomických oblastech světa a jsme obeznámeni s místními požadavky.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION