Kybernetická bezpečnost

Analýza souladu s kybernetickým zákonem

Posouzení procesní části bezpečnosti vůči ISO 27000 a Zákonu o kybernetické bezpečnosti

Posouzení procesní části bezpečnosti vůči ISO 27000 a Zákonu o kybernetické bezpečnosti

Analýza souladu s Kybernetickým zákonem určuje, jaké požadavky vaše společnost již splňuje a identifikuje oblasti pro zlepšení. Je zaměřena na posouzení procesní části bezpečnosti vůči ISO řady 27000 a Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Možné varianaty:

IT bezpečnost

  1. 1) Analýza bezpečnosti informací (identifikace rozdílů procesní části bezpečnosti vůči Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO řady  27000). Výstupem je srovnání řídící bezpečnostní dokumentace se Zákonem o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000.
  2. 2) Návrh úprav bezpečnosti informací pro přiblížení k Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000. Výstupem je doporučení pro přiblížení informační bezpečnosti k Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO řady 27000.

Proč zvolit TÜV SÜD

Zkušení auditoři z TÜV SÜD disponují odbornými znalostmi a vzděláním pro provádění auditů bezpečnosti informací nebo jiných systémů managementu kvality v mnoha průmyslových sektorech. Prostřednictvím naší globální sítě profesionálů můžeme poskytovat certifikační služby kdekoli na světě. Naši experti řeší všechny vaše potřeby z hlediska IT testování a certifikace podle mnoha mezinárodních norem komplexním přístupem.

Vaše výhody v kostce: 

  • Minimalizace rizik – díky strukturované a globálně uznávané metodologii pro zabezpečení informací, která identifinkuje a zmírňuje hrozby.
  • Ochrana důvěrných informací – před hrozbou hackingu, ztráty dat a porušení důvěrnosti a zajištění rychlejšího zotavení z těchto ataků.
  • Zavedení plánů kontinuity podnikání – zajišťují, že Váš provoz bude pokračovat i v případě člověkem způsobené pohromy nebo přírodní katastrofy.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION