Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Témata bakalářských a diplomových prací

Podporujeme mladé talenty v jejich kariérním rozvoji

Oblast

Název práce

Charakteristika

typ práce

kontaktní osoba

vystaveno

Měření emisí

OBD III

automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III, funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast

BP / DP

Ing. Pavel Štěrba

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Zpracování dat z měření motorů na zkušebním stanovišti

zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti, datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky

BP / DP

Ing. Richard Vacek

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Vectool - užitková vozidla

matematická relace mezi spotřebou paliva spalovacího motoru zajištěného na motorovém dynamometru a instalovaného do nákladního vozidla s konkrétními parametry

DP

Ing. Pavel Štěrba

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Pasivní bezpečnost

Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS

Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS vč. studie proveditelnosti.
Konstrukční návrh - studii v prostředí CAD - Solidworks.
Studie vyrobitelnosti + podklady pro odhad nákladů (ve spolupráci se zadavatelem)

DP

Ing. Michal Kalinský

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Návrh polo/automatického kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři

Sběr dat
Analýza proveditelnosti, volba optimální konfigurace kamerového systému
Konstrukční návrh, programování a samotná realizace systému

DP

Libor Šmíd

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Návrh měřícího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

analýza současného stavu měřící techniky
požadavky nových testů vč. Synchronizace a obrazového záznamu
návrh měřícího systému (HW)
návrh systému na zprac. dat (SW)
realizace celého řetězce

BP/DP

Ing. Jakub Dvořák, Ph.D.

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3

souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X
principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrasktrukturou
na zakládě bezp. Analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
provedení a vyhodnocení testů

BP/DP

Ing. Jakub Dvořák, Ph.D.

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Simulace

Matlab/SIMULINK

vývoj bloku pro sensor fusion, využítí simulace ADAS/AD

DP

Ing. Jiří Svoboda

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Matlab/SIMULINK

vývoj bloku a jejich implementace pro některé subystémy vozidla a jejich řídící funkce (ESP, ABS, AEB, ACC, AES…. Pohonný řetězec, predictive driver)

DP

Ing. Jiří Svoboda

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Matlab/SIMULINK

vývoj modelu a zpřesňování modelu vozidla pro simulace v oblasti ADAS/AD

DP

Ing. Jiří Svoboda

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Matlab/SIMULINK

zpracování a vyhodnocení dat z fyzických zkoušek zaměřených na testování funkcí ADAS a dynamického chování vozidla při definovaných manévrech. Využití pro virtuální simulace v oblasti ADAS/AD

DP

Ing. Jiří Svoboda

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Matlab/SIMULINK

souačasné a budoucí požadavky na ADAS/AD funkce z pohledu (připravované) legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj produktu a budoucího obchodního mdelu pro oblast fyzického a virutálního testování v této oblasti

BP/DP

Ing. Jiří Svoboda

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Lokace Bezděčín

Využití odpadního tepla ve zkušební laboratoři enviromentálních zkoušek

analýza současného stavu technologií
energetická bilance
sběr dat
návrh rekuperace
realizace

DP

Mgr. Martin Čada, MBA
Aleš Brabenec

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

Návhr mobilní digestoře na odsávání zplodin airbagů při saňových zkouškách pasivní bezpečnosti

sběr dat
okrajové podmínky testů (dynamika, poloha)
návrh mobilního systému

DP

Ing. Martin Škopek
Ing. Lukáš Rákosník

Nabídky závěrečných prací | ČVUT Fakulta strojní

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa