Customized Loss Control Training

Témata bakalářských a diplomových prací

Podporujeme mladé talenty v jejich kariérním rozvoji

Podporujeme mladé talenty v jejich kariérním rozvoji


Oblast, téma

BP/DP  Téma (BP/DP, přednášky)


Lokace Roztoky, Měření emisí
  

 
Měření emisí / OBD III
 
BP/DP


CHARAKTERISTIKA:

Automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III,
funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast


Měření emisí / Zpracování dat z měření na brzdách
 
BP/DP


CHARAKTERISTIKA:

Zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti,
datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky 


Lokace Bezděčín, Airbagová laboratoř - pasivní bezpečnost


NÁZEV:

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému.


DP 


CHARAKTERISTIKA:

Vývoj přístroje, metodiky.
Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři

NÁPLŇ:

- Sběr požadavků
- Analýza techniky
- Vývoj systému (mechatronika)
- (realizace systému)


Lokace Bezděčín, středisko ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X


NÁZEV:

Návrh měřicího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

 
BP/DP


CHARAKTERISTIKA:

V rámci testování pokročilých systémů řidiče a autonomních vozidel je získáváno mnoho dat z různých měřicích systémů. Úkolem studenta bude na základě analýzy současného systému AB Dynamics a možností rozšíření o produkty National Instruments aj. navrhnout měřicí aparaturu a automatizované zpracování dat.

NÁPLŇ:

- Analýza současného stavu měřicí techniky
- Požadavky nových testů vč. synchronizace a obrazového záznamu
- Návrh měřicího systému (HW)
- Návrh systému na zprac. dat (SW)
- Realizace celého řetězce

 
NÁZEV:

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3 


BP/DP 


CHARAKTERISTIKA: 

Testovací scénáře pro autonomní vozidla od úrovně 3 a vyšší. Požadavky na testování na polygonech s C2X komunikací.

Souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X                               

NÁPLŇ:

- Souhrn testů z evropských výzkumných projektů
- Principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrastrukturou
- Na základě bezp. analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
- Provedení a vyhodnocení testů


NÁZEV:

Automatizace procesů v přípravě, provádění, vyhodnocování a reportování zkoušek v oblasti pasivní bezpečnosti
 
BP/DP
 
Lokace Praha, Středisko automatizovaného řízení (HAD) - Simulace / MBS/ADAS II


NÁZEV:


Sensor fusion pro systémy automatizovaného řízení

 
DP


CHARAKTERISTIKA: 

Cílem je navrhnout algoritmus fúze dat z různých senzorů typicky využívaných v automobilovém průmyslu s přesahem do automatizovaných systémů řízení.                                                             
NÁPLŇ:

- Rešerše využívaných senzorů
- Volba ADAS či AD funkce pro identifikaci nutných senzorů
- Rešerše používaných metod zpracování signálu u vybraných senzorů - od raw dat po identifikované objekty
- Návrh algoritmu pro fúzi dat z více senzorů do výsledného object list
- Řešit možno v nástroji vlastní volby, doporučeno: Python


NÁZEV:

Obchodní model fyzického a simulačního testování autonomních vozidel na základě legislativních požadavků
 
BP


CHARAKTERISTIKA: 

Zhodnocení současných a budoucích požadavků na ADAS/AD funkce z pohledu legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj a certifikaci produktu. Součástí je i návrh obchodního modelu pro oblast fyzického a virtuálního testování v této oblasti.

NÁPLŇ: 

- Rešerše legislativních požadavků na ADAS/AD systémy
- Zhodnocení potřeb fyzického a simulačního testování těchto systémů
- Návrh obchodního modelu zaměřeného na fyzické a simulační testování ADAS/AD

 
Lokace Bezděčín, DYCOT (středisko dynamických nedestruktivních zkoušek)


NÁZEV:

Návrh senzorického způsobu měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících při dynamických/crashových zkouškách pasivní bezpečnosti.

BP 


CHARAKTERISTIKA: 

Měření vytažení bezpečnostního pásu pro zadní řadu cestujících           

NÁPLŇ: 

- Sběr dat
- Průzkum trhu
- Návrh vhodného řešení
- Implementace do provozu


Obchodní oddělení divize MO


NÁZEV:

Analýzy trhu a zákaznických segmentů v evropském automobilovém průmyslu
(+ vývoj v Automotive)


Strength Tests /Pevnostní zkoušky


NÁZEV:

Tvorba automatického protokolu ze zkoušky pohlcování energie dle R21 (programování)
 
DP


CHARAKTERISTIKA:

Tvorba automatického protokolu ze zkoušky – automatické vkládání naměřených hodnot, grafů a fotografií dle stanovených kritérií. Výpočty 3ms zrychlení, určení max. zrychlení z naměřených dat.

NÁPLŇ: 

- Sběr požadavků
- Analýza výstupů zkoušek
- Programování automatického protokolu 


CAS / Virtuální simulace


Virtuální simulace: Ověření metodiky numerických simulací na reálném vzorku. Optimalizace postupů v závislosti na přesnosti výsledků.

NÁZEV:

Validace numerického modelu roll-over testu
 
DP


CHARAKTERISTIKA:

Vytvoření numerického modelu v programu ANSA/META. Výpočet modelu v programu Pam-crash. Vyhodnocení výsledků. Korelace s reálným roll-over testem autobusu.


Virtuální simulace

NÁZEV:

Numerické přístupy modelování kompozitů pro dynamické zkoušky

 
DP


CHARAKTERISTIKA:

Vytvoření metodiky pro modelování kompozitních materiálů pro dynamické zkoušky včetně jejich spojů a posouzení validity výsledků. Validace postupů na reálných vzorkách.


Virtuální simulace

NÁZEV:

Substituční metoda pro náhradu airbagu při dynamických zkouškách 

 
DP


CHARAKTERISTIKA:

Nalezení vhodné substituce airbagu při dynamických zkouškách. Vytvoření numerického modelu substituce. Korelace s fyzickými testy.


Informace k žádosti o místo v TÜV SÜD

SELECT YOUR LOCATION