Systémy managementu hospodaření s energií

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Společnostem zaměřeným na provoz a údržbu budov, společnostem zaměřeným na provoz a údržbu energetických zařízení, zájemcům o zavedení systému managementu podle

ČSN EN 50001.

 

Obsah školení

  • norma ČSN EN 50001 a její základní cíle
  • struktura normy, terminologie, požadavky a očekávané přínosy
  • základní princip funkce systému managementu hospodaření energií
  • postup zavedení systému
  • dokumentace
  • udržování funkčnosti zavedeného systému
  • principy hodnocení příležitostí k úsporám energie
  • technická zařízení pro podporu managementu hospodaření energií

 

Co Vám školení inese

Školení Vám umožní zorientovat se v legislativních požadavcích. Seznámíte se s metodikou, nástroji a postupy zavádění systému managementu hospodaření energií. Budou diskutovány možnosti jeho využití v praxi.

 

Rozsah školení 1 den Cena 4.200 (bez DPH)

Praha 20.06.2023

Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION