Digital Academy

Odpadové hospodářství a obaly

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům zodpovědným za odpadové hospodářství ve firmě, podnikovým ekologům, managementu firem, které jsou původci odpadu, managementu organizací, které sbírají

 a zpracovávají odpad.

 

Obsah školení

 • odpadové hospodářství
 • základní právní předpisy
 • aktuální změny v legislativě – novinky v odpadovém hospodářství
 • nakládání s odpady v praxi
 • povinnosti při nakládání s odpady
 • povinnosti původce odpadů
 • odpadový hospodář
 • shromažďování a skladování, využívání a odstraňování odpadů
 • povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, zpětný odběr, evidence a ohlašování odpadů, plány odpadového zařízení
 • nejčastější nedostatky a chyby + nápravná opatření
 • sankce za neplnění povinností, které vyplývají z legislativních požadavků
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • účel a předmět zákona
 • základní povinnosti při nakládání s obaly a s odpady z obalů
 • autorizovaná obalová společnost
 • výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly
 • ochranná opatření, opatření k nápravě, pokuty
 • přílohy k zákonu
 • vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • způsob a rozsah vedení evidence
 • způsob a rozsah ohlašování údajů z evidence
 • přílohy k vyhlášce – výkazy
 • metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
 • návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů na základě vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • praktická ukázka vyplňování výkazů EKOKOM

 

Co Vám školení inese

Na školení získáte komplexní přehled o aktuálně platných legislativních požadavcích a představíme Vám, jakým způsobem tyto požadavky naplnit. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky a jaká stanovit v takovýchto případech opatření. Budete mít také možnost konzultovat konkrétní případy se zástupcem České inspekce životního prostředí a odborníkem z praxe.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 28.–29.05.2024

Odpadové hospodářství a obaly

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro naplnění výše uvedeného účelu, a to zákonným způsobem. Celé znění naší politiky ochrany OÚ, včetně výčtu vašich práv a nezbytných kontaktů, naleznete ZDE.

Přečtěte si naše obchodní podmínky.

(* povinná pole)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION