Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Interní auditor - Systém managementu hospodaření s energií

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu hospodaření  s energií pracovníkům poradenských organizací provádějících

interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu hospodaření s energií v organizaci a provádění interních auditů.

 

Obsah školení

  • požadavky normy ČSN EN ISO 50001
  • význam a potřeba auditovaní systémů managementu hospodaření s energií
  • plánování a příprava interního auditu
  • průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu
  • kvalifikace interních auditorů
  • základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komuni- kace při auditu


Co Vám školení inese

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s prů- během auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu.

Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení).

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha  18.–19. 11. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa